Статьи Зеркалова Д. В.
Ретроспективный список статей автора, опубликованных в научно-технических и научно-производственных журналах с 1976 по 2009 годы. Продолжение Здесь
Статьи автора сайта на Гайдпарке
432. Зеркалов Д. В. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 35-38.
431. Зеркалов Д. В. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ І ТРУДАРІ З УКРАЇНИ//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 28-35.
430. Зеркалов Д. В. Продовольча безпека і трансграничне перенесення забруднюючих речовин//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 8-9.
429. Зеркалов Д. В. Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів – фактор продовольчої безпеки//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 7-8.

428. Зеркалов Д. В. Зміст продовольчої безпеки//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 5-7.

427. Зеркалов Д. В. Діяльність РНБО України із захисту національних економічних і політичних інтересів //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 2-5.

426. Зеркалов Д. В. Аудит охраны труда по международным стандартам. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 27-31 приложения 1.

425. Зеркалов Д. В. Основа економічної безпеки – розвідка і шпигунство.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 2-6.

424. Зеркалов Д. В. Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 7-11.

423. Зеркалов Д. В. Соціальна справедливість: нормативний зміст та історія становлення поняття.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 12-17.
422. Зеркалов Д. В. Безпека жінок .//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 18-22.
421. Зеркалов Д. В. Проблеми глобальної екологічної кризи і освіти.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 23-26.
420. Зеркалов Д. В. Історія формування поняття „Безпека особистості”.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 27-30.

419. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв'язання проблеми продовольчої безпеки.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 30-31.
418. Зеркалов Д. В. Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 19-22 приложения 3.

417. Зеркалов Д. В. Общая характеристика основных Конвенций и Рекомендаций МОТ, принятых после 1980 г. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 28-32 приложения 1.
416. Зеркалов Д. В. Концепція журналу "Безпека життєдіяльності".//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 2-5.
415. Зеркалов Д. В. Економічна безпека бізнесу.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.6-10.

414. Зеркалов Д. В. Проблеми енергетичної безпеки.//Безпека життєдіяльно-сті: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.11-13.

413. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв’язання проблеми продовольчої безпеки.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.14-17.

412. Зеркалов Д. В. За безпечну працю. //Безпека життєдіяльності: Всеукра-їнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 18-20.

411. Зеркалов Д. В. Безпека особистості – це і безпека суспільства. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 25-26.

410. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв’язання проблем політичної безпе-ки. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 27-29.

409. Зеркалов Д. В. Духовна безпека. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 30-33.

408. Зеркалов Д.В. Главный стандарт безопасности труда. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 1, с. 29.

407. Зеркалов Д.В. Состояние безопасности труда в мире.Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 11, с. 31-33.

406 Зеркалов Д.В. Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 11, с. 23-26.

405 Зеркалов Д.В. Основные конвенции МОТ. Основные рекомендации МОТ. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 27-31.

404 Зеркалов Д.В. За безопасный труд. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 9, с.30-31.

403 Зеркалов Д.В. Новий OHSAS 18001:2007. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 8, с. 11-12.

402 Зеркалов Д.В. Будні Головного навчального центру. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2004, № 10, с.5-6.

401 Зеркалов Д.В. Комплексное нормативное обеспечение охраны труда. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 5, с.32-33.

400 Зеркалов Д.В. Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив pro» – комплексне забезпечення галузі нормативною документацією Промислове будівництво та інженерні споруди, 2008, №1, c. 44-46.

399 Зеркалов Д.В. Забезпечення безпеки керівників підприємств. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007 г., № 10, с.30-33.

398 Зеркалов Д.В. Небезпека та загроза. Особливості оперативної обстановки. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 8, с. 23-25.

397 Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 3, с.37-39.

396 Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 2, с. 35-27.

395 Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 1, с. 21-24.

394 Зеркалов Д.В. Найдоступніша із законних засобів самооборони сьогодні – газова зброя. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2006 г., № 9, с.28-34.

393 Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2006 г., № 8, с.19-20.

392 Зеркалов Д.В. Еколого-економічна оцінка стану енергоспоживання і енергозбереження на залізничному транспорті України. Проблеми транспорту. Збірник наукових праць: Випуск 3. – Київ: НТУ, 2006.– 200 с. 391 Зеркалов Д.В. Економічна оцінка енергозбереження транспортом України. Матеріали 8-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” Міжнародної спеціалізованої виставки “Транс 390 Зеркалов Д.В. Паливно-енергетичні ресурси України. Проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали 8-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” Міжнародної спеціалізованої виставки “Транспорт+Логістика 2004” та виставки-презентації транспортно-дорожнього комплексу України. – Київ, 2006, с. 156-160. 389 Зеркалов Д.В. О транспортологии. У книзі Проблеми економіки транспорту. V Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДНУЗТ, 2006.– С. 34-35.
388 Халімовський М., Зеркалов Д. Проведення інструктажу неелектротехнічного персоналу з електробезпеки Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2006, №4, с. 37-38.

387 Халімовський М., Зеркалов Д. Проведення інструктажу неелектротехнічного персоналу з електробезпеки Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2006, №3, с. 37-38.
Продолжение Здесь