Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні. Довідник

К оглавлению

УДК
ББК
З-57

Рецензенти:
О. М. Лівінський – віце-президент Украінської академії наук, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
О. І. Стасюк – проректор з науковій роботи Київського університету економікі і технологій транспорту, д-р техн. наук, проф.;
Є. І. Дудка – начальник Інспекції з енергозбереження Укрзалізниці;

Зеркалов Д. В.
Енергозбереження в Україні. У двох книгах. Книга перша: Нормативно-правова основа. Енциклопедичний довідник. – К.: Основа, 2006. – 684 c.
Частина 1. 1,44 Мб pdf стр.1-297
Частина 2. 2,54 Мб pdf стр.298 -683

ISBN 966-699-

Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та інформаційно-методичні матеріали з енергозбереження в Україні, наведено їх основний зміст. Дано нормування витрат поливно-енергетичних ресурсів за основними напрямками споживання (використання). Наведено сучасні енергозберігаючі заходи і технології в різних галузях економіки, а також дана їх ефективність (книга друга).
Для керівних і інженерно-технічних працівників підприємств усіх галузей економіки
Може бути використаний професорсько-викладацьким складом, студентами вищих і середніх навчальних закладів як посібник при вивченні відповідних дисциплін.