Україна сьогодні: статистична інформація

К оглавлению
Украина сегодня: статистическая информация • РУС УКР ENG
Вся нижеперечисленная информация • Здесь

Макроекономічні показники

Доповідь "Про соціально-економічне становище України" (щомісячна інформація)

Основні показники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація)

Соціально-економічний розвиток України (щомісячна інформація)

Національні рахунки

Випуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт (щомісячна інформація)

Валовий внутрішній продукт (щоквартальні показники)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)

Валовий внутрішній продукт (1990-2008рр.)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2000-2008рр.)

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності (2001-2008рр.)

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу (2000-2008рр.)

Національні рахунки (1990-2008рр.)

Зведені національні рахунки (2000-2007рр.)

Національні рахунки інституційних секторів економіки

Валовий регіональний продукт (2004-2008рр.)

Статистичний бюлетень "Національні рахунки України за 2006 рік"

Методологічні пояснення до розділу "Національні рахунки України"

Таблиця "витрати-випуск" (в цінах споживачів)

Методологічні принципи побудови таблиці "Витрати – випуск"

Таблиця "витрати-випуск" за 2005 рік за розширеною програмою

Аналітичні матеріали до таблиці "витрати-випуск" за 2005 рік за розширеною програмою

Таблиця "витрати-випуск" в цінах споживачів за 2005 рік

Програма міжнародних зіставлень

Промисловість

Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за період з початку року (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності (щомісячна інформація)

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2001-2008рр.

Виробництво основних видів промислової продукції (1990-2008рр.)

Індекси промислової продукції (2000-2008рр.)

Основні показники розвитку промисловості (2000-2008рр.)

Методологічні пояснення

Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води

Електробаланс (2001-2008рр.)

Окремі техніко-економічні показники роботи газопостачальних підприємств

Окремі техніко-економічні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж

Окремі техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопровідних мереж

Забезпеченість населених пунктів водою та газом (2001-2008рр.)

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарського виробництва (щомісячна інформація)

Поголів'я худоби та птиці (щомісячна інформація)

Виробництво основних продуктів тваринництва (щомісячна інформація)

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Рослинництво (1990-2008рр.)

Тваринництво (1990-2008рр.)

Зведені показники (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Рибне господарство (1995-2008рр.)

Методологічні пояснення

Інвестиції та будівельна діяльність

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники)

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2000-2008рр.)

Капітальні інвестиції (2002-2007рр.)

Інвестиції в основний капітал (1990-2007рр.)

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1990-2008рр.)

Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)

Введення в експлуатацію житла (1980-2008рр.)

Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (1990-2008рр.)

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності (2000-2008рр.)

Основні показники будівництва (2000-2007рр.)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (2004-2009рр.)

Методологічні пояснення

Житловий фонд

Житловий фонд (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Наука та інновації

Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники)

Інноваційна діяльність промислових підприємств (щоквартальні показники)

Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Аналітичні матеріали

Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005-2007рр.

Транспорт і зв'язок

Вантажні перевезення (щомісячна інформація)

Транзитні перевезення вантажів (квартальна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Відправлення вантажів залізничним транспортом (щомісячна інформація)

Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів і причалів з обробки вантажів (щомісячна інформація)

Засоби телефонізації (квартальна інформація)

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (щомісячна інформація)

Абоненти зв'язку (квартальна інформація)

Транспорт (1980-2008рр.)

Зв'язок (1980-2008рр.)

Методологічні пояснення

Структурні зміни в економіці

Реформування власності

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах, що змінили форму власності (1996-2003рр.)

Кількість відкритих акціонерних товариств за відсотком приватизованого майна (на початок 1999-2006рр.)

Методологічні пояснення до розділу "Реформування власності"

Структура операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) у розрізі основних видів економічної діяльності

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності (щоквартальні показники)

Основні показники розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності

Основні показники діяльності малих підприємств

Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності

Основні показники розвитку суб'єктів малого підприємництва за видами економічної діяльності

Основні показники розвитку суб'єктів малого підприємництва за регіонамиі

Основні показники розвитку малих підприємств (1991-2008рр.)

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2006 роках

Методологічні пояснення

Кількість бірж (щоквартальні показники)

Кількість бірж (на початок 1992-2007рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальні показники)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (1995-2006рр.)

Зовнішньоекономічна діяльність

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна інформація)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щоквартальні показники)

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за товарною номенклатурою

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація)

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС

Експорт-імпорт послуг за країнами світу

Зовнішня торгівля послугами (щоквартальні показники)

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами (щоквартальна інформація)

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС

Прямі іноземні інвестиції в Україну (щоквартальні показники)

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу (щоквартальні показники)

Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2005-2008 рр.)

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2008рр.)

Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС

Прямі інвестиції з України в країни ЄС

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2008рр.)

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1994-2008рр.)

Прямі інвестиції (на початок 1995-2009рр.)

Методологічні пояснення

Споживчий ринок

Структура оптового товарообороту (2005-2008рр.)

Роздрібний товарооборот

Обсяги обороту роздрібної торгівлі

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (щомісячна інформація)

Торгівля (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Ціни і тарифи 06.01.2010

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця та до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін (індекс інфляції)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1993-2009рр. (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1992-2009рр. (до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2009рр. (рік до попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1991-2007рр. (грудень до грудня попереднього року та рік до попереднього року)

Вагова структура для розрахунку ІСЦ

Споживчий набір товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ

Посібник для користувачів

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього кварталу)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного кварталу попереднього року06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 2003-2009рр. (до попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників за галузями промисловості у 1991-2001рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2004-2008рр. (до попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2003-2008рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій 06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2003-2009рр. (до попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2002–2008рр. (IV квартал до ІV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2003–2008рр. (до попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2008рр. (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2008рр. (до попереднього року)

Методологічні пояснення

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)(1996-2008рр.)

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати діяльності підприємств

Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати діяльності підприємств за регіонами

Фінансові результати діяльності малих підприємств

Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати діяльності малих підприємств за регіонами

Чистий прибуток (збиток) підприємств

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Необоротні активи за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Оборотні активи

Оборотні активи за видами економічної діяльності

Оборотні активи за видами промислової діяльності

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності
Власний капітал за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання за видами промислової діяльності

Показники діяльності банківської системи України за даними Національного банку України (2000-2008рр.)

Зведений бюджет України за даними Державного Казначейства України (1992-2008рр.)

Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Методологічні пояснення

Витрати та ресурси домогосподарств

Характеристика домогосподарств (1999-2008рр.)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2008рр.)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2008рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2008рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2008рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2008рр.)

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (2000-2008рр.)

Методологічні пояснення

Стандартні звіти щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Звіти з якості результатів обстеження умов життя домогосподарств

Підсумковий звіт з якості даних опитування домогосподарств щодо наявності товарів тривалого користування у 2008 році

Аналітичні матеріали та доповіді

Доповідь "Витрати і ресурси домогосподарств України" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2009 році"

Доповідь "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2008 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2008 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств)"

Доходи населення

Доходи населення

Доходи та витрати населення (квартальна інформація)

Доходи та витрати населення за рiк

Наявний доход населення (квартальна інформація)

Доходи та витрати населення (2002-2008рр,)

Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата за видами промислової діяльності за період з початку року

Середня заробітна плата за видами промислової діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата працівників за регіонами за період з початку року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (1995-2008рр.)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами (щомісячна інформація)

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940-1994рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2008рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2008рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у 1995-2008рр.

Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах (на початок 1997-2009рр.)

Методологічні пояснення

Ринок праці

Основні показники ринку праці (2000-2008рр.)

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Економічна активність населення за матеріалами вибіркових обстежень (річні дані)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2008 році

Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості у 2000-2008рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2008рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2008рр.

Склад економічно неактивного населення у 2000-2008рр.

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (щомісячні дані)

Попит та пропозиція робочої сили

Зареєстроване безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (квартальні дані)

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості

Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (річні дані)

Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 1999-2008рр.

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 1999-2008рр.

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.

Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на вільні робочі місця за професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю в 1999-2008рр.

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.

Доповідь "Статистично аналітичний огляд стану ринку праці"

Основні статистичні показники зі статистики праці у 1992-2005рр.

Методологічні пояснення

Демографічна ситуація

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (щомісячна інформація)

Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах

Населення (1990-2009рр.)

Методологічні пояснення

Охорона здоров'я

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2009рр.)

Заклади охорони здоров’я (1990-2008)

Медичні кадри (1990-2008)

Захворюваність населення (1990-2008)

Методологічні пояснення

Соціальне забезпечення

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1991-2009рр.)

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2008рр.)

Доповідь "Соціально-економічна захищеність населення України" (за матеріалами вибіркового обстеження)

Методологічні пояснення

Освіта

Дошкільні заклади (1990-2008рр.)

Загальноосвітні навчальні заклади (1990-2009рр.)

Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2008рр.)

Вищі навчальні заклади (1990-2009рр.)

Методологічні пояснення

Туризм в Україні

Готелі (1995-2006рр.)

Туристичні потоки (2000-2008рр.)

В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули у 2008 році

Методологічні пояснення

Культура

Культура (1990-2008рр.)

Школи естетичного виховання (1990-2009рр.)

Виставкова діяльність (2005-2008рр.)

Методологічні пояснення

Навколишнє середовище

Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпекм (1994-2008рр.)

Динаміка основних показників використання та охорони водних ресурсів (1990-2008рр.)

Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2008рр.)

Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2008рр.)

Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2008 році

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (квартальна інформація)

Методологічні пояснення

Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів

Використання вторинної сировини і відходів виробництва на підприємствах та організаціях України

Утворення і використання вторинної сировини і відходів виробництва за регіонами

Утворення і використання брухту і відходів чорних та кольорових металів за регіонами

Аналітичні матеріали та доповіді

Аналітична доповідь "Довкілля України у 2008 році"

Правопорушення

Правопорушення (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Соціально-економічне становище регіонів України 11.01.2010

Соціально-економічний розвиток регіонів України 05.01.2010

Промисловість (щомісячна інформація)

Сільське господарство (щомісячна інформація)

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Інвестиційна та будівельна діяльність (щомісячна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів і послуг

Споживчий ринок (щомісячна інформація)

Ціни і тарифи 11.01.2010

Фінанси

Доходи населення

Заробітна плата та стан її виплати (щомісячна інформація)

Ринок праці

Демографічна ситуація (щомісячна інформація)

Навколишнє природне середовище

Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів

Інтерактивні електронні статистичні карти

Соціально-економічне становище країн СНД

Основні соціально-економічні показники країн СНД (щомісячна інформація)