Україна сьогодні: статистична інформація

 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>•<a href=\"/node/164\"> <b> К оглавлению </b> </a><br />\nУкраина сегодня: статистическая информация • <a href=\"/node/4313\"> <b>РУС </b> </a>• <a href=\"/node/4314\"> <b>УКР</b> </a> •<a href=\"/node/4315\"> <b> ENG </b> </a><br />\nВся нижеперечисленная информация •<a href=\"http://www.ukrstat.gov.ua/\"> <b> Здесь </b> </a></p>\n<p>Макроекономічні показники</p>\n<p>Доповідь \"Про соціально-економічне становище України\" (щомісячна інформація) </p>\n<p>Основні показники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація)</p>\n<p>Соціально-економічний розвиток України (щомісячна інформація)</p>\n<p>Національні рахунки</p>\n<p>Випуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт (щомісячна інформація)</p>\n<p>Валовий внутрішній продукт (щоквартальні показники)</p>\n<p>Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)</p>\n<p>Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)</p>\n<p>Валовий внутрішній продукт (1990-2008рр.) </p>\n<p>Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2000-2008рр.) </p>\n<p>Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності (2001-2008рр.) </p>\n<p>Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу (2000-2008рр.) </p>\n<p>Національні рахунки (1990-2008рр.) </p>\n<p>Зведені національні рахунки (2000-2007рр.) </p>\n<p>Національні рахунки інституційних секторів економіки</p>\n<p>Валовий регіональний продукт (2004-2008рр.)</p>\n<p>Статистичний бюлетень \"Національні рахунки України за 2006 рік\"</p>\n<p>Методологічні пояснення до розділу \"Національні рахунки України\"</p>\n<p>Таблиця \"витрати-випуск\" (в цінах споживачів) </p>\n<p>Методологічні принципи побудови таблиці \"Витрати – випуск\"</p>\n<p>Таблиця \"витрати-випуск\" за 2005 рік за розширеною програмою</p>\n<p>Аналітичні матеріали до таблиці \"витрати-випуск\" за 2005 рік за розширеною програмою</p>\n<p>Таблиця \"витрати-випуск\" в цінах споживачів за 2005 рік</p>\n<p>Програма міжнародних зіставлень</p>\n<p>Промисловість</p>\n<p>Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)</p>\n<p>Індекси промислової продукції за період з початку року (щомісячна інформація)</p>\n<p>Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)</p>\n<p>Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності (щомісячна інформація)</p>\n<p>Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2001-2008рр.</p>\n<p>Виробництво основних видів промислової продукції (1990-2008рр.)</p>\n<p>Індекси промислової продукції (2000-2008рр.) </p>\n<p>Основні показники розвитку промисловості (2000-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення</p>\n<p>Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води</p>\n<p>Електробаланс (2001-2008рр.)</p>\n<p>Окремі техніко-економічні показники роботи газопостачальних підприємств</p>\n<p>Окремі техніко-економічні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж</p>\n<p>Окремі техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопровідних мереж</p>\n<p>Забезпеченість населених пунктів водою та газом (2001-2008рр.)</p>\n<p>Сільське господарство</p>\n<p>Індекси сільськогосподарського виробництва (щомісячна інформація)</p>\n<p>Поголів\'я худоби та птиці (щомісячна інформація)</p>\n<p>Виробництво основних продуктів тваринництва (щомісячна інформація)</p>\n<p>Виробництво основних сільськогосподарських культур</p>\n<p>Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)</p>\n<p>Рослинництво (1990-2008рр.)</p>\n<p>Тваринництво (1990-2008рр.)</p>\n<p>Зведені показники (1990-2008рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення</p>\n<p>Рибне господарство</p>\n<p>Рибне господарство (щомісячна інформація)</p>\n<p>Рибне господарство (1995-2008рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення</p>\n<p>Інвестиції та будівельна діяльність</p>\n<p>Капітальні інвестиції (щоквартальні показники)</p>\n<p>Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники)</p>\n<p>Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)</p>\n<p>Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2000-2008рр.)</p>\n<p>Капітальні інвестиції (2002-2007рр.)</p>\n<p>Інвестиції в основний капітал (1990-2007рр.)</p>\n<p>Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)</p>\n<p>Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1990-2008рр.)</p>\n<p>Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)</p>\n<p>Введення в експлуатацію житла (1980-2008рр.)</p>\n<p>Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (1990-2008рр.)</p>\n<p>Вартість основних засобів за видами економічної діяльності (2000-2008рр.) </p>\n<p>Основні показники будівництва (2000-2007рр.)</p>\n<p>Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (2004-2009рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Житловий фонд</p>\n<p>Житловий фонд (1990-2008рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Наука та інновації </p>\n<p>Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники) </p>\n<p>Інноваційна діяльність промислових підприємств (щоквартальні показники)</p>\n<p>Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Аналітичні матеріали </p>\n<p>Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005-2007рр.</p>\n<p>Транспорт і зв\'язок</p>\n<p>Вантажні перевезення (щомісячна інформація) </p>\n<p>Транзитні перевезення вантажів (квартальна інформація) </p>\n<p>Пасажирські перевезення (щомісячна інформація) </p>\n<p>Відправлення вантажів залізничним транспортом (щомісячна інформація) </p>\n<p>Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів і причалів з обробки вантажів (щомісячна інформація)</p>\n<p>Засоби телефонізації (квартальна інформація) </p>\n<p>Доходи від надання послуг пошти та зв\'язку (щомісячна інформація)</p>\n<p>Абоненти зв\'язку (квартальна інформація)</p>\n<p>Транспорт (1980-2008рр.) </p>\n<p>Зв\'язок (1980-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Структурні зміни в економіці </p>\n<p>Реформування власності </p>\n<p>Кількість працівників, зайнятих на підприємствах, що змінили форму власності (1996-2003рр.) </p>\n<p>Кількість відкритих акціонерних товариств за відсотком приватизованого майна (на початок 1999-2006рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення до розділу \"Реформування власності\" </p>\n<p>Структура операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) у розрізі основних видів економічної діяльності </p>\n<p>Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності (щоквартальні показники)</p>\n<p>Основні показники розвитку підприємств - суб\'єктів підприємницької діяльності </p>\n<p>Основні показники діяльності малих підприємств</p>\n<p>Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності</p>\n<p>Основні показники розвитку суб\'єктів малого підприємництва за видами економічної діяльності</p>\n<p>Основні показники розвитку суб\'єктів малого підприємництва за регіонамиі</p>\n<p>Основні показники розвитку малих підприємств (1991-2008рр.) </p>\n<p>Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2006 роках</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Кількість бірж (щоквартальні показники) </p>\n<p>Кількість бірж (на початок 1992-2007рр.) </p>\n<p>Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальні показники) </p>\n<p>Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (1995-2006рр.) </p>\n<p>Зовнішньоекономічна діяльність</p>\n<p>Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)</p>\n<p>Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна інформація)</p>\n<p>Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна інформація)</p>\n<p>Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щоквартальні показники)</p>\n<p>Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу</p>\n<p>Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за товарною номенклатурою</p>\n<p>Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація)</p>\n<p>Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС</p>\n<p>Експорт-імпорт послуг за країнами світу</p>\n<p>Зовнішня торгівля послугами (щоквартальні показники)</p>\n<p>Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами (щоквартальна інформація)</p>\n<p>Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС</p>\n<p>Прямі іноземні інвестиції в Україну (щоквартальні показники) </p>\n<p>Прямі інвестиції з України в економіку країн світу (щоквартальні показники) </p>\n<p>Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2005-2008 рр.)</p>\n<p>Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2008рр.)</p>\n<p>Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС </p>\n<p>Прямі інвестиції з України в країни ЄС </p>\n<p>Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2008рр.)</p>\n<p>Географічна структура експорту-імпорту послуг (1994-2008рр.) </p>\n<p>Прямі інвестиції (на початок 1995-2009рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Споживчий ринок</p>\n<p>Структура оптового товарообороту (2005-2008рр.) </p>\n<p>Роздрібний товарооборот</p>\n<p>Обсяги обороту роздрібної торгівлі</p>\n<p>Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (щомісячна інформація)</p>\n<p>Торгівля (1990-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Ціни і тарифи 06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця та до грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін (індекс інфляції)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін у 1993-2009рр. (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін у 1992-2009рр. (до грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2009рр. (рік до попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси споживчих цін у 1991-2007рр. (грудень до грудня попереднього року та рік до попереднього року)</p>\n<p>Вагова структура для розрахунку ІСЦ </p>\n<p>Споживчий набір товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ </p>\n<p>Посібник для користувачів</p>\n<p>Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до грудня попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього кварталу)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного кварталу попереднього року06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників промислової продукції у 2003-2009рр. (до попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін виробників за галузями промисловості у 1991-2001рр. (грудень до грудня попереднього року)</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього місяця)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього кварталу)</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до грудня попереднього року) 06.01.2010</p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2004-2008рр. (до попереднього року) </p>\n<p>Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2003-2008рр. (грудень до грудня попереднього року) </p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій 06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до попереднього місяця)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2003-2009рр. (до попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010</p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом </p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до попереднього кварталу)</p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекс тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного періоду попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до IV кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2002–2008рр. (IV квартал до ІV кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2003–2008рр. (до попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до попереднього кварталу)</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного періоду попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до IV кварталу попереднього року)</p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2008рр. (IV квартал до IV кварталу попереднього року) </p>\n<p>Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2008рр. (до попереднього року)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції </p>\n<p>Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація) </p>\n<p>Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)(1996-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Фінанси </p>\n<p>Фінансові результати діяльності підприємств</p>\n<p>Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності </p>\n<p>Фінансові результати діяльності підприємств за видами промислової діяльності </p>\n<p> Фінансові результати діяльності підприємств за регіонами </p>\n<p>Фінансові результати діяльності малих підприємств</p>\n<p>Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності </p>\n<p>Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами промислової діяльності </p>\n<p>Фінансові результати діяльності малих підприємств за регіонами</p>\n<p>Чистий прибуток (збиток) підприємств</p>\n<p>Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності </p>\n<p>Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності</p>\n<p>Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами</p>\n<p>Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності</p>\n<p>Рентабельність операційної діяльності підприємств</p>\n<p>Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності</p>\n<p>Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності</p>\n<p>Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)<br />\nНеоборотні активи за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)</p>\n<p>Оборотні активи </p>\n<p>Оборотні активи за видами економічної діяльності</p>\n<p>Оборотні активи за видами промислової діяльності</p>\n<p>Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності</p>\n<p>Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності<br />\nВласний капітал за видами економічної діяльності</p>\n<p>Поточні зобов’язання </p>\n<p>Поточні зобов’язання за видами економічної діяльності </p>\n<p>Поточні зобов’язання за видами промислової діяльності </p>\n<p>Показники діяльності банківської системи України за даними Національного банку України (2000-2008рр.) </p>\n<p>Зведений бюджет України за даними Державного Казначейства України (1992-2008рр.)</p>\n<p>Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Витрати та ресурси домогосподарств</p>\n<p>Характеристика домогосподарств (1999-2008рр.)</p>\n<p>Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2008рр.)</p>\n<p>Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2008рр.)</p>\n<p>Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2008рр.)</p>\n<p>Диференціація життєвого рівня населення (1999-2008рр.)</p>\n<p>Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2008рр.)</p>\n<p>Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (2000-2008рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Стандартні звіти щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств</p>\n<p>Звіти з якості результатів обстеження умов життя домогосподарств</p>\n<p>Підсумковий звіт з якості даних опитування домогосподарств щодо наявності товарів тривалого користування у 2008 році</p>\n<p>Аналітичні матеріали та доповіді</p>\n<p>Доповідь \"Витрати і ресурси домогосподарств України\" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)</p>\n<p>Доповідь \"Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги\"(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)</p>\n<p>Доповідь \"Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг\" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)</p>\n<p>Доповідь \"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2009 році\"</p>\n<p>Доповідь \"Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2008 році\" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)</p>\n<p>Доповідь \"Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2008 році\" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)</p>\n<p>Доповідь \"Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств)\"</p>\n<p>Доходи населення</p>\n<p>Доходи населення </p>\n<p>Доходи та витрати населення (квартальна інформація) </p>\n<p>Доходи та витрати населення за рiк</p>\n<p>Наявний доход населення (квартальна інформація)</p>\n<p>Доходи та витрати населення (2002-2008рр,)</p>\n<p>Заробітна плата</p>\n<p>Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року</p>\n<p>Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць</p>\n<p>Середньомісячна заробітна плата за видами промислової діяльності за період з початку року</p>\n<p>Середня заробітна плата за видами промислової діяльності за місяць</p>\n<p>Середньомісячна заробітна плата працівників за регіонами за період з початку року</p>\n<p>Середня заробітна плата за регіонами за місяць</p>\n<p>Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року</p>\n<p>Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця </p>\n<p>Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (1995-2008рр.)</p>\n<p>Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами (щомісячна інформація) </p>\n<p>Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940-1994рр.</p>\n<p>Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2008рр.</p>\n<p>Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2008рр.</p>\n<p>Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у 1995-2008рр.</p>\n<p>Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах (на початок 1997-2009рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення</p>\n<p>Ринок праці </p>\n<p>Основні показники ринку праці (2000-2008рр.) </p>\n<p>Основні показники ринку праці (квартальні дані) </p>\n<p>Економічна активність населення за матеріалами вибіркових обстежень (річні дані)</p>\n<p>Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2008 році</p>\n<p>Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році</p>\n<p>Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році</p>\n<p>Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році</p>\n<p>Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості у 2000-2008рр.</p>\n<p>Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2008рр.</p>\n<p>Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2008рр.</p>\n<p>Склад економічно неактивного населення у 2000-2008рр.</p>\n<p>Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (щомісячні дані)</p>\n<p>Попит та пропозиція робочої сили</p>\n<p>Зареєстроване безробіття</p>\n<p>Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання</p>\n<p>Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю</p>\n<p>Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (квартальні дані)</p>\n<p>Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості </p>\n<p>Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності </p>\n<p>Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності </p>\n<p>Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (річні дані)</p>\n<p>Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.</p>\n<p>Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами у 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на вільні робочі місця за професійними групами у 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю в 1999-2008рр.</p>\n<p>Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.</p>\n<p>Доповідь \"Статистично аналітичний огляд стану ринку праці\" </p>\n<p>Основні статистичні показники зі статистики праці у 1992-2005рр.</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Демографічна ситуація</p>\n<p>Чисельність населення (щомісячна інформація) </p>\n<p>Природний рух населення (щомісячна інформація) </p>\n<p>Міграційний рух населення (щомісячна інформація) </p>\n<p>Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах </p>\n<p>Населення (1990-2009рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Охорона здоров\'я</p>\n<p>Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2009рр.)</p>\n<p>Заклади охорони здоров’я (1990-2008)</p>\n<p>Медичні кадри (1990-2008)</p>\n<p>Захворюваність населення (1990-2008)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Соціальне забезпечення</p>\n<p>Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1991-2009рр.)</p>\n<p>Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2008рр.)</p>\n<p>Доповідь \"Соціально-економічна захищеність населення України\" (за матеріалами вибіркового обстеження)</p>\n<p> Методологічні пояснення</p>\n<p>Освіта</p>\n<p>Дошкільні заклади (1990-2008рр.) </p>\n<p>Загальноосвітні навчальні заклади (1990-2009рр.) </p>\n<p>Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2008рр.) </p>\n<p>Вищі навчальні заклади (1990-2009рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Туризм в Україні </p>\n<p>Готелі (1995-2006рр.) </p>\n<p>Туристичні потоки (2000-2008рр.)</p>\n<p>В\'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули у 2008 році</p>\n<p>Методологічні пояснення</p>\n<p>Культура</p>\n<p>Культура (1990-2008рр.) </p>\n<p>Школи естетичного виховання (1990-2009рр.)</p>\n<p>Виставкова діяльність (2005-2008рр.)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Навколишнє середовище</p>\n<p>Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпекм (1994-2008рр.)</p>\n<p>Динаміка основних показників використання та охорони водних ресурсів (1990-2008рр.)</p>\n<p>Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2008рр.)</p>\n<p>Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2008рр.)</p>\n<p>Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2008 році</p>\n<p>Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (квартальна інформація)</p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів</p>\n<p>Використання вторинної сировини і відходів виробництва на підприємствах та організаціях України</p>\n<p>Утворення і використання вторинної сировини і відходів виробництва за регіонами</p>\n<p>Утворення і використання брухту і відходів чорних та кольорових металів за регіонами</p>\n<p>Аналітичні матеріали та доповіді</p>\n<p>Аналітична доповідь \"Довкілля України у 2008 році\"</p>\n<p>Правопорушення</p>\n<p>Правопорушення (1990-2008рр.) </p>\n<p>Методологічні пояснення </p>\n<p>Соціально-економічне становище регіонів України 11.01.2010</p>\n<p>Соціально-економічний розвиток регіонів України 05.01.2010</p>\n<p>Промисловість (щомісячна інформація)</p>\n<p>Сільське господарство (щомісячна інформація)</p>\n<p>Рибне господарство (щомісячна інформація)</p>\n<p>Інвестиційна та будівельна діяльність (щомісячна інформація) </p>\n<p>Обсяги експорту-імпорту товарів і послуг</p>\n<p>Споживчий ринок (щомісячна інформація) </p>\n<p>Ціни і тарифи 11.01.2010</p>\n<p>Фінанси </p>\n<p>Доходи населення</p>\n<p>Заробітна плата та стан її виплати (щомісячна інформація)</p>\n<p>Ринок праці</p>\n<p>Демографічна ситуація (щомісячна інформація)</p>\n<p>Навколишнє природне середовище</p>\n<p>Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів</p>\n<p>Інтерактивні електронні статистичні карти</p>\n<p>Соціально-економічне становище країн СНД</p>\n<p>Основні соціально-економічні показники країн СНД (щомісячна інформація) </p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:bdd1e1ed73aa184850799529b3e8c23b' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://komitet.net.ua\"><img align=\"left\" src=\"/files/kdh.gif\" /></a><br />\n<a href=\"http://komitet.net.ua\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> КОМИТЕТ </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index \"> <b> СБУ</b></a><br />\n <a href=\"http://www.fsb.ru/\"> <b> ФСБ </b></a><br />\n <a href=\"http://www.mossad.gov.il/Russian/AboutUs.aspx\"> <b> «МОССАД» </b></a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6254\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 11pt\"> Русский WikiLeaks </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://www.warchechnya.ru/\"><b> Чеченская война</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5672\"> <b> Планетарная война</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4850 \"> <b> Закон возврата зла </b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4903 \"> <b> За СССР – трибунал! </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5609\"> <b> Борьба продажных </b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4739 \"> <b>Буржуазная демократия </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4960 \"><b> Чумаченко– фашистка</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4704 \"><b> Националисты Украины</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5484\"> <b> Русофобы Януковича</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5637\"> <b> Не верим регионалам</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4661\"> <b> Федеративная Украина </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4660\"> <b> Кризис глобализации </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4613 \"> <b> Шпионаж в бизнесе</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4669 \"> <b>От Амана до Бандеры </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4623 \"> <b>Русским не жить</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4945 \"> <b>Преступления против...</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4810 \"> <b>Угрозы России</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4647 \"> <b>Третья мировая </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4438 \"> <b>Распад Украины </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4443\"> <b> Фальшивые герои</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4199\"> <b> Сдохло олицетворение </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4632\"> <b> Возрождение ГУЛАГа</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4606\"> <b> Глупый суд над голодом </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4440 \"> <b>Тягнибоковская мразь</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4396\"> <b> Наследники предателей </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4332\"> <b>Предательство Власова</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4191\"><b> Вожди и почитатели</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4037\"> <b> Беловежские негодяи </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3987 \"><b> Миф о независимости</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3986 \"><b> Украина страна шлюх</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4012\"> <b> Горизонт возмездия </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3488 \"><b> Секреты политиков</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3418 \"> <b>Запрет книг в России</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3446 \"> <b>Польские секреты </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3209 \"> <b>Американский Голодомор</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/242\"> <b> Тайные планы США</b></a><br />\n•<a href=\"http://kievskarus.ucoz.ru/news/2008-12-27-85\"> <b> НАТОвский Огрызок </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/309 \"><b> Территория Украины </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3632\"> <b> ФРУ</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3565\"> <b> Преступные войны США</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3385\"> <b> Один народ </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4605\"> <b> Лжепатриарх</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3711\"> <b> Сенсация от Лукашенко! </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3643\"> <b>Свергнуть Россию</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4011\"> <b> Антитеррор</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4197\"> <b> Евреям угрожают </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4234\"> <b> Убивать русских </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3713\"> <b> К славянскому союзу</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3566\"> <b> Двойные стандарты</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3213\"> <b> Ющенко опасен </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3831\"> <b> Москва – Третий Рим</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3842\"> <b> В Ялте и Киеве</b></a><br />\n<a href=\"/node/4446\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Ахмадинеджад </span></strong> </a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5942 \"> <b> Будущее Европы </b> </a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6315 \"> <b> «Хунта» Тухачевского </b> </a></p>\n<tr>\n<td width=\"80%\" align=\"center\">\n<table width=\"80%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"center\">\n<tr>\n<td bgcolor=\"#0099ff\" width=\"100%\" align=\"center\" colspan=\"2\" background=\"img/op.jpg\"> <font color=\"#ff0000\"> <b>ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ </b> </font>\n </td>\n</tr>\n</table>\n<p><a href=\"/node/5367\"> <b> Россия и Севастополь </b></a><br />\n<a href=\"/node/5169\"><b> Неонацисты атакуют</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5170\"><b> Что продлевает жизнь... </b> </a><br />\n<a href=\"/node/5171\"><b> В Украину вернулся рэкет</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5172\"><b> Откровения бютовца</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5173\"><b> Пилоты кричали: О боже! </b> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2096\"> <b>Экстренно! ТЫ – ПЕРВЫЙ</b> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4299\"> <b>Отложи все и прочти ЭТО</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5174\"><b> Русские украинцы... </b> </a><br />\n<a href=\"/node/5175\"><b> НАТО – кладбище?! </b> </a><br />\n<a href=\"/node/5176\"><b> Еврейское долголетие</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5177\"><b> Тимошенко и кокаин </b> </a><br />\n<a href=\"/node/5180\"><b> Разгадана тайна! </b> </a><br />\n<a href=\"/node/5181\"><b> Его убили в Кремле </b> </a><br />\n <a href=\"/node/5182\"><b> США на волосок от войны</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5184\"><b> Американцы готовятся...</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5185\"><b> У кого золотая рыбка</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5183\"><b> ВСЕ о кофе</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5179\"><b> \"Голубой\" шпион не...</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5485 \"> <b> 20 лет разрухи </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5486 \"> <b> Два мифа Украины</b></a><br />\n•<a href=\"/node/5506\"> <b> Идея Вассермана </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5487 \"> <b> Лишнее население </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5488 \"> <b> Домой, в сизо</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5489 \"> <b> Румыния наступает</b></a><br />\n•<a href=\"/node/5490\"> <b> Война с Ираном </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5596\"> <b> Мифы академиков</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5620\"> <b> Пора кончать</b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5621\"> <b> Украдено все </b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5623\"> <b> Убийство союзника</b></a></p>\n</td></tr>', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:268d96f173219b49fe725dfd46f61667' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2867\"> <b> РУССКИЙ ЯЗЫК </b> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3768\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\"> Ошибки Интернет </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6524 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\"> Как открыть файл </span></strong> </a> <a href=\"http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&amp;langpair=en%7Cru&amp;u=http://translate.google.com/ \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Translate Google </span></strong> </a> <a href=\"http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&amp;langpair=en%7Cru&amp;u=http://translate.google.com/ \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Перевод Google </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5998 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\">Перевод онлайн </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5997 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\">Переклад онлайн </span></strong> </a> <a href=\"http://maps.yandex.ru/\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\">Карты ЯНДЕКС </span></strong> </a> <a href=\"http://maps.google.com.ua/\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"> Все карты мира </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/164\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Все здесь </span></strong> </a> <a href=\"http://www.panoramio.com/photo/24839185 \"><br />\n <b> Фото всего мира </b></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Фото Киева</span></strong> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4650\"> Мин. выплаты в Украине</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2041\"> Мир в цифрах </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/vvp-2009.doc\"> ВВП стран мира </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/4646 \"> ВВП стран Европы </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/1-ait.doc\"> Адреса и телефоны </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/1-pogoda.doc\"> Погода </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/3625\"> В мире науки </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/3621\"> Справочник аспиранта </a><br />\n &bull; <a href=\"/node/3623\"> Известия науки </a><br />\n &bull; <a href=\"/node/3627\"> Все для студентов </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/103\"> Новости мира здесь</a><br />\n &bull;<a href=\"/node/3733\"> Телефонные коды Украины </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/nukr.doc\"> Население Украини </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2865 \"> Бред, ересь и мифы</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/111\"> Загадки и юмор</a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2419 \"> <b> Посольства в Украине </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2420 \"> <b> Посольства в России </b> </a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:802f6e668315292bd33930ff3bc99779' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>• <a href=\"http://www.info-forum.ru/forum/76-chernyi-spisok-moshennikov-v-seti/ \"> <b> Мошенники в Сети... </b> </a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/188 \"> <b> Целебные растения </b> </a><br />\n<a href=\"http://sozvezdie-love.ru/voda.html\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\"> Тайна воды </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://sozvezdie-love.ru/bsl.html\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\"> Жизнь – это вода </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5068\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 11pt\"> Осторожно! Малахов! </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5071\"> <b> Сауна и здоровье </b></a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4112 \"> <b> Вред курения </b></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5180\"> <font color=red> <b>Цилиндры фараонов </b></font> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5392\"> <b> Сексуальные традиции</b> </a><br />\n•<a href=\"/node/5403\"> <b> Спасение от плесени </b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2871\"> Актуальные статьи</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3196 \"> Философия питания</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2637 \"> Геопатогенные зоны </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3829 \"> Правда о телегонии</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2694 \"> Лечебные масла </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3171\"> Все о похудении </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3946\"> Причины стресса</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3997\"> Вода – это жизнь! </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4427 \"> Храп – заболевание</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4496\"> Остеохондроз</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4002\"> Избавление от запора</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4000\"> Как сохранять форму </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4662\"> Что лечит мед </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1544\"> Наше здоровье </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3283 \"> Охота на мужчин</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2390 \"> Паразиты человека</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2751\"> Опасность микроволн</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3364\"> Индийский морской рис</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3359\"> Лечение печени </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3361\"> Желчнокаменная болезнь</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3890\"> Здоровый сон </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2387 \"> Валеология – лженаука</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4266 \"> Вредные блюда</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3888\"> Полезные завтраки</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3948\"> Биоритмы и усталость</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2365 \"> Все секреты женщин </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1985\"> Разные заболевания </a><br />\n•<a href=\"/files/spsnt.doc\"> Полезные советы </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1986\"> Астма </a>•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1989\"> Склероз </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1987\"> Нервная система </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1988\"> Очистка организма </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1990\"> Пульс </a>•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1974\"> Сон </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1991\"> Псориаз </a>•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2000\"> Грыжа </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1992\"> Все о герпесе </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1993\"> Щитовидная железа </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1994\"> Сахарный диабет </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1998\"> Почки. Печень </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1995\"> Желчный пузырь </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1996\"> Мал капилляр, да дорог </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1997\"> Голос крови </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2001\"> Онкозаболевания </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2002\"> Кожные заболевания </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1967\"> Здоровье мужчин </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1545\"> Здоровые мужчины </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3371\"> Мужские заболевания </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1969\"> Водолечение </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1970\"> Жаркая баня </a>•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5071\"> <b> Сауна </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1971\"> Оздоровление </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1972\"> Тибетская гимнастика </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1973\"> Дыхание, дыхание… </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node\"> Целебная сила растений </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1978\"> Исцеляющие мази </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1979\"> Необычные лекарства </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1980\"> О чем поведают мозоли </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1981\"> Стройная фигура </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1982\"> Заповеди молодости </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1983\"> Враги здоровья </a><br />\n•<a href=\"/node/5042\"> Секреты долголетия </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3357\"> Лечение соками </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3947\"> Пикник на природе </a><br />\n• <a href=\"/node/5245\"> Какое вино пить </a><br />\n• <a href=\"/node/5257\">Как правильно пить </a><br />\n• <a href=\"/node/5241\"> Время секса и отдыха </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5392\"> <b> Сексуальные извращения</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5162\"><b> 12 советов похудения</b> </a><br />\n<a href=\"/node/5268\"> <b> Здоровое питание </b> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1544\"> <b>Секреты здоровья </b></a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:41a29b00523ee1ccbd3193344a8e5bb7' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/213 \"> <b>\"Деньги без процентов...\" </b> </a><br />\n<a href=\"/node/655\"> <b>Бесплатный читальный зал</b></a><br />\n<a href=\"/files/presreliz.pdf\"> <b>В. ТЕРТЫЙ </b></a>• <a href=\"/node/3366\"> <b> Книга-1</b> </a><br />\n <a href=\"/node/156\"> </a> <a href=\"http://www.ru-pravda4.narod.ru/\"> <b>Сионисты и <blink>масоны</blink> </b> </a><br />\n<a href=\"/node/210\"> <b>Талмудистское еврейство </b></a><br />\n <a href=\"http://azbyka.ru/religii/iudaizm/index.shtml\"> <b> ИУДАИЗМ</b> </a><br />\n <b>Избранное <a href=\"/node/211\">В. ТЕРТОГО</a></b><br />\n<a href=\"http://www.stringer.ru/list.mhtml?Part=51\"><b> Персоналии России</b> </a><br />\n <a href=\"http://www.v-bushin.ru/\"> <b> Владимир БУШИН </b> </a><br />\n <a href=\"http://www.politkniga.ru/\"> <b> Политическая книга </b> </a><br />\n<a href=\"http://www.rusprav.org/\"> <b> Русь православная</b> </a><br />\n <a href=\"http://www.russia-talk.com/otkliki/ot-610.htm\"> <b> Митрополит Дамаскин</b> </a><br />\n<a href=\"http://www.kara-murza.ru/index.htm\"><b>Сергей Кара-Мурза</b></a><br />\n<a href=\"http://www.rogozin.ru\"><b>Дмитрий Рогозин</b></a><br />\n<a href=\"http://www.glazev.ru/\"><b>Сергей Глазьев</b></a><br />\n<a href=\"http://www.zatulin.ru/\"><b>Константин Затулин</b></a><br />\n<a href=\"http://www.libereya.ru/biblus/pdez/index.htm\"> <b>Эдуард Ходос</b></a><br />\n <a href=\"http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87\"><b>Олег Платонов</b></a><br />\n <a href=\"http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87\"> <b>Михаил Назаров</b></a><br />\n <a href=\"http://archiv.kiev1.org/page-1592.html\"><b>Константин Душенов</b> </a> <a href=\"http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87\"><br />\n <a href=\"http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0008-00.htm#list\"> <b>Субетто Александр </b></a><br />\n<a href=\"http://imperiuarys.forum24.ru/\"><b>Империя Святая Русь</b></a><br />\n• <a href=\"http://www.fondsk.ru\"> <b> Фонд культуры </b> </a><br />\n<a href=\"http://www.kievskayarus.org/\"> <center> </center></a></a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:103469de1c253befaca12b570e933d3d' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6592\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\">Русская идея </span></strong> </a><a href=\"/files/trnaz.doc\"> <b><br />\n Тайна России-3,3Mb </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3575\"> <b> Ющенко&ndash;преступник </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5477\"> <b> СССР глазами ЦРУ</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5619\"> <b> Сталин и сионизм</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4740 \"> Хэлфорд Макиндер </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4905 \"> Вольф Мессинг</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4415\"> Крах доллара</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4708 \"> Правду не убить ложью! </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4712\"> Немцы хотят в ГДР<br />\n </a> &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4706 \"> Россия &ndash; самобытна</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4724 \">&bull; &nbsp;&laquo;Непокоренный Крым&raquo;&nbsp;</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4763 \"> Какой я был дурак! </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6149 \"> <b> Это же Бушин! </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4755 \"> Севастополь &ndash; не Украина</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4700 \"> Гарем его величества </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4725\"> США делят Украину </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5207\"> США &ndash; извращенцы и... </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4756 \"> Ценностный разрыв</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4695 \"> Бандиты в БЮТе</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4707 \"> Ющенко ждет тюрьма</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4668 \"> Капитализм и профессор</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4757 \"> Рай для педофилов </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4614 \"> Голод организовали США</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4417 \"> Фильм &quot;Неприкасаемые&quot;</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4393/edit \"> Мир с Эстонией: </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4645 \"> Доктор &laquo;Смерть&raquo; </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4014 \"> Нам лгали и лгут</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3956 \"> Министр с кривой дороги</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3769 \"> Как спасали евреев</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4217 \"> Убийство Кирпы </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3856 \"> Урки Октября</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3720\"> Бютовская бздюха </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4666 \"> Оранжевые ублюдки</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3464 \"> Луценко &ndash; подонок и...</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2753\"> Тернопольский разгром</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3380 \"> Американцы &ndash; нелюди</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3603\"> Прибежище негодяев </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3498\"> Кашпировский &ndash; антихрист</a><br />\n &bull;&nbsp;<a href=\"/files/va2.doc\"> Между двух огней </a><br />\n &bull; <a href=\"/files/va3.doc\"> Скованные ложью </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/utkin10.doc\"> Когда страну не жалко </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/1-vsgs.doc\"> К Союзному государству! </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3743\"> Учебники лжепатриотов</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3615\"> Чы гепнусь я дрючком</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3612\"> Утраченные ценности</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3469\"> Комитет 300</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3470\"> Мировое правительство</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3430\"> Мировой порядок </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3388\"> Черная неблагодарность</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3389\"> Русским националистам</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3290\"> Наши грабители </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3281\"> Оранжевый агент</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3276\"> Перерождение элиты</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3263\"> Страшная власть</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3253\"> Платформа БЮТ- фашизм</a><br />\n &bull;<a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/3998\"> Бабий Яр</a> &bull;<a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/272\"> Аморализация Украины</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5032\"> УПА. Правовой аспект </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5033\"> Бандиты ОУН-УПА</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/files/katin14.pdf \"> Вновь о Катыни </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/gv20.pdf\"> Правда о войне </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/65lvov.doc\"> 65 лет Победы </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/kmrk12.pdf\"> Разрушение культуры </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5326\"><b> Коммунисты и церковь </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"/node/5344\"> <b> Все про НАТО</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5472\"> <b> Хто краде пряники? </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5511\"> <b> Ющенко &ndash; преступник </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5512\"> <b> Раздел Украины </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5513\"> <b> Либерал-фашизм </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5514\"> <b> Учебник для дураков </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5515\"> <b> К новому союзу </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5516\"> <b> Смерть и душа<br />\n </b></a> &bull;<a href=\"/node/5526 \"> <b> Правда о Ленине </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5586\"> <b> Телегония </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5605\"> <b> Законы власти </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5606\"> <b> Мифы замужества </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5611\"> <b> Мытци слова&hellip; </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5670\"> <b> Откуда пошла Украина? </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2520\"><b> Галичина &ndash; не Украина</b></a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6446\"> <b> Исчезновение США </b> </a><br />\n<strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3577\"> <b> Главный вор в &laquo;законе&raquo; </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3581\"> <b> &quot;Меньшее&quot; зло победило</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=ySgG6pcfq7U\"> <b> Главный танцор </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/155\"> <b> Криминальная элита</b></a> <a href=\"/node/5163\"><br />\n <b> Янукович &ndash; это Ющенко </b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5ad927aaed75af4d9dfaa147592d0855' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/node/184\"> <b> Создание и сопровождение своего сайта</b></a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/1039 \"><b>Анимированные картинки</b></a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d593aa85af4b00b4aae79e3bbe86d10c' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/287\"> Украина: ТС или ЕС </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/331 \"> Ответ Медведчука </a><br />\n<a href=\"http://kiev-security.org.ua\" target=\"_blank\" title=\"Самый большой объем в сети онлайн инф-ции по безопасности на rus\"><img alt=\"security,безопасность,библиотека\" border=\"0\" height=\"31\" src=\"http://kiev-security.org.ua/88x31.gif\" width=\"88\" /></a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:87aaf1bd84ab79414fbc23f95960f8dc' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a class=\"feed-icon\" href=\"http://www.zerkalov.org.ua/rss.xml\"><img alt=\"RSS-материал\" height=\"16\" src=\"/misc/feed.png\" title=\"RSS-материал\" width=\"16\" /></a></p>\n<form action=\"http://www.google.com/search\" method=\"get\" style=\"padding:0; margin:0;\">\n <span class=\"a1213\"><b>Поиск по сайту</b></span> <input name=\"q\" size=\"30\" type=\"text\" /> <input name=\"hl\" type=\"hidden\" value=\"ru\" /> <input name=\"as_sitesearch\" type=\"hidden\" value=\"zerkalov.org.ua\" /></form>\n<p><a href=\"http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&amp;clid=9582&amp;lr=143\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Я на Яндекс</span></strong></a><a href=\"http://www.zerkalov.org \"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">&nbsp;<br />\n НОВЫЙ САЙТ</span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6590 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">&nbsp;<br />\n ОБЪЯВЛЕНИЯ&nbsp;</span></strong> </a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6589\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Страница Сенченко </span></strong> </a> <a href=\"http://insocialism.spb.ru\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 10pt\">Институт Социализма</span></strong></a><br />\n <a href=\"http://www.kv-journal.info/ \"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 11pt\"> Контрольный выстрел </span></strong></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">ДЛЯ студентов КПИ</span></strong></a> <strong> </strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n• <a href=\"http://www.russlav.ru/\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> АЛКОГОЛИЗМ</span></strong></a> <strong> </strong>\n<p>• <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/3205 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\">БУТАКОВА ОЛЬГА </span></strong></a> <strong> </strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ&nbsp;</b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6591\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Новости мира</span></strong></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2594 \"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">КПРФ&nbsp;</span> </strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6356\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 11pt\"> Волки в рядах КПРФ </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6015 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 11pt\">Все о Черномырдине&nbsp;</span></strong></a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5920 \"><br />\n <b>Мракобес о жертвах УПА </b></a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5468\"><br />\n <b>Они грабят народ </b></a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6483 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 14pt\"> Поп зажрался </span></strong> </a>&nbsp; <a href=\"/node/5376\"><br />\n <b>Лукашенко и Евросоюз</b></a> &nbsp; <a href=\"/node/5374\">&nbsp;<br />\n <b>Русские за рубежом</b></a> <a href=\"/node/5375\"><br />\n <b>Русский блок Донецка </b></a>&nbsp;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5378 \"><br />\n <b>Письма Сталину</b> </a>&nbsp; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6107 \"><br />\n <b>Завещание Сталина&nbsp;</b> </a>&nbsp;<a href=\"/node/5548\"><br />\n <b>Гитлер был евреем!&nbsp;</b> </a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5646\"><br />\n <b>Врагу народа &ndash; премию </b></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6014 \"><b>Тайна &laquo;авиакатастрофы&raquo;</b></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6094 \"><b>Страна на оборот&nbsp;</b><br />\n </a> &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6309 \"> <b>&nbsp;СМЕРТЬ МАЙДАНА&nbsp;</b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6358 \"> <b>&nbsp;Дети грабителей Украины </b></a>&nbsp;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6248\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\"> Горбачева под суд </span></strong></a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6334 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\"> Тайна Януковича! </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5968 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 11pt\"> Ельцин &ndash; преступник </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6353 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 10pt\">&nbsp;Наследие тоталитаризма </span></strong></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6373\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 11pt\">Беларусь процветает</span></strong></a><br />\n <a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/247 \"><b>Еврейская мафия&nbsp;</b> </a> <a href=\"/node/5157\"><br />\n <b> США осталось 10 лет</b> </a> <a href=\"/node/5159\"><br />\n <b> Тайна президента СССР</b> </a> <a href=\"/node/5160\"><br />\n <b> Нострадамус и война</b>&nbsp;</a> <a href=\"/node/5161\"><br />\n <b>&nbsp;Ангел Хранитель</b> </a> <a href=\"/node/5366\"><br />\n <b>&nbsp;Витренко в панике</b> </a> <a href=\"/node/5164\"><b>&nbsp;<br />\n Молчание и мычание</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5656\"> <b> Герман брешет</b>&nbsp;</a> <a href=\"/node/5166\"><b>&nbsp;<br />\n Как купить пистолет&nbsp;</b> </a> <a href=\"/node/5167\"><br />\n <b> Гей-парад в Иерусалиме</b> </a> <a href=\"/node/5168\"><b>&nbsp;<br />\n Распад Украины</b> </a> <a href=\"/node/5339\"> <b>&nbsp;<br />\n Бред Януковича</b></a><a href=\"/node/5341\"><br />\n <b>Япония хамит России</b></a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/155\"><br />\n <b> Криминал Украины</b></a> <a href=\"/node/5370\"><br />\n <b> Украинские эмигранты </b></a> <a href=\"/files/1-sdks.doc\"> <span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">&nbsp;<br />\n Конец света&nbsp;</span></a><br />\n <a href=\"/node/4681\"><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\">День ПОБЕДЫ&nbsp;</span> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>ХОРОШИЕ НОВОСТИ </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull;<a href=\"/node/5444\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #FF0000; font-size: 12pt\"> Судьба России </span></strong> </a><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/3# \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 10pt\">Путин спасает Россию </span> </strong> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5617\"> <b>&nbsp;Бандера, Ющенко и Шу</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5451\"> <b> Русофобские мифы </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5367\"> <b>Россия и Севастополь </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4699\"> <b>Галицийская шантрапа</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4712\"> <b>Немцы хотят в ГДР</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4701\"> <b>Они хотят в СССР! </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5598\"> <b>&nbsp;Кровавый режим&nbsp;</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5678 \"> <b> Духовная капитуляция </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5750 \"> <b> СПИД &ndash; это обман!!! </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6391\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> СCCР жив! </span></strong> </a> <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=z9Ch1Zz4K3A&amp;feature=player_embedded \"><br />\n <b> Рожденные в СССР </b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>ПЛОХИЕ НОВОСТИ </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull;<a href=\"/node/5377\"> <b> Ключи для диктатуры </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5379\"> <b> Они боятся тюрьмы</b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5381\"> <b> Пьющая Украина </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5610\"> <b> ВУЗ криминала (видео) </b></a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>СТРАШНЫЕ НОВОСТИ </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5582\"> <b> Страшная правда России</b></a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6671 \"> <b> Террористы в Украине </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5469\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #FF0000; font-size: 11pt\"> Родина в опасности! </span></strong></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6302 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 11pt\"> Суды С. Кивалова </span></strong> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3418 \"> <b> Запрещенные книги</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4757\"> <b> Украина &ndash; рай педофилов</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4727\"> <b> Секс-бизнес в Украине</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3986 \"> <b> Страна шлюх </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5064 \"> <b> Украина разделится</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4895\"> <b> Страшное &laquo;наследие&raquo; </b></a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6013 \"> <b> Ученое мракобесие </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4238 \"> <b> Бандиты рвутся к власти</b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><a href=\"/node/6\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Они &ndash; дегенераты </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4850\"><br />\n<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6680\"> <b> Воззвание офицера МВД</b> </a><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000FF; font-size: 12pt\"> Зло &ndash; это бумеранг </span></strong> </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/kikrr.doc\"><b> Грабители СССР-1Мб </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6142 \"> <b> О развале СССР </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5669\"> <b> Диктатура мрази </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4960\"> <b> О жене Ющенко</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/233 \"> <b>О ленинском оборотне</b></a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5327 \"> <b> Об У П А-ОУН</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5474\"> <b> Обыкновенный фашизм</b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5852 \"> <b> Новые правые Украины </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/4658\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Нацистка в юбке</span></strong> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5599\"> <b> Симоненко и позор </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5616\"> <b> Бютовские ублюдки </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5667\"> <b> НАТО на Украине </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5583\"> <b> План уничтожения России </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5313\"> <b> План истребления славян </b></a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5945 \"> <b> О лжеученых-НАН </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5965 \"> <b> Библейская русь </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6139 \"> <b> Не говори &laquo;спасибо&raquo; </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6372\"> <b> &laquo;Донецкая мафия&raquo; </b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ</b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6357\"> <b> Савелий Шустер</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6365 \"> <b> Политика и галлюцинация </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6364 \"> <b> Четвертая политическая</b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5916 \"> <b> Заповеди Богов </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5815\"> <b> РОССИЯ-3 </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://prpk.info/index/0-1 \"> <b> ПАТРИОТ </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5816\"> <b> Археомодерн </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5665\"> <b> Грач про Азарова </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5664\"> <b> Двуязычие в Украине </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.rus-ukr.net/ \"> <b> Россия и Украина </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.russian.kiev.ua\"> <b> Русская община Украины </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.ru-zerkalov.narod.ru \"> <b> Безопасность бизнеса </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.nr2.ru/crimea/291711.html\"> <b> Новый регион </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://sevastopol.su/index.php \"> <b> Новости Севастополя</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.ua-zerkalov.narod.ru/\"> <b> Духовная безопасность</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.ru-pravda4.narod.ru/\"> <b> Сионисты и масоны </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3579 \"> <b> Патентованный фашист </b> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/261 \"><br />\n <b> Правда и мифы</b></a><a href=\"/files/sniss.doc\"><br />\n <b>Интересные сайты</b> </a> <a href=\"http://www.fms.gov.ru/useful/ \"><br />\n <b> Памятка мигранту.<br />\n Виза</b> </a> <a href=\"http://www.taday.ru \"> <b> Татьянин день</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.pocciy.ru/ \"> <b>&nbsp;Россия </b></a>&bull;&nbsp;<a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2594 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\"> КПРФ </span> </strong> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://kprf.debesi.ru/content/view/2085/30/ \"> <b> КПРФ-Удмуртия </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.za-nauku.ru/ \"> <b> За науку </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://zarusskiy.org/\"> <b> За русский народ </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.kpe.ru/\"> <b> КПЕ</b></a> &bull;<a href=\"http://www.imperiya.by/theory.html\"> <b> Империя</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5814\"> <b> Евразийское движение</b></a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6193 \"> <b> Страницы ЗУБРа</b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6194 \"> <b> Я &ndash; Русь, а не Украина! </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://kadyrov2012.org/ \"> <b> Рамзан Кадыров </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://stalinism.narod.ru\"> <b> Сталинист</b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>ОРАНЖЕВАЯ ХУНТА </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong>&bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6191 \"> <b> Люди! будьте бдительны! </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3576\"> <b>Главарь хунты</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5616\"> <b> Бютовские животные </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3576\"> <b>Аферистка проиграла</b></a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3575\"><br />\n <b> Оранжевый преступник</b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5372\"> <b> Лучшая воровка мира</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3649\"> <b> БЮТ &ndash; это Банда ЮТ</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4948\"> <b> Главаря на нары </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4747\"> <b> Оборотень хунты</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4952\"> <b> Развал хунты</b></a> <a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=vum_CbINzJ4&amp;feature=player_embedded \"><br />\n <b><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"> Украденный попкорн </span></strong></b><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"> </span></strong> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><font color=\"#ff0000\"><b>УКРАИНА: ТС или ЕС </b> </font></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p> <strong><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/194 \">Устойчивое развитие</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/195 \">Спасение в ТС </a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/198\">ТС&ndash;это спасенне&nbsp;</a></strong><br />\n <strong><span style=\"font-size:12px;\"><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/199 \">Шаг к спасению</a></span><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/200 \">Без ТС нет спасения</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/202 \">ТС&ndash;решение проблем</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/203 \">ТС&ndash;спасение Украины</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/205 \">Где спасение Украины</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/204 \">ТС и Приднестровье&nbsp;</a></strong><br />\n <strong><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/201 \">ТС и ЕС для Украины</a></strong><br />\n <strong><span style=\"font-size:16px;\"><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/135 \">Цена ЕС&nbsp;</a></span></strong><br />\n <strong><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/191 \">ЕС </a></strong>&ndash;<strong><a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/191 \"> убийца Украины</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/196 \">Предательский выбор</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.kiev.ua/node/197 \">ЯВФ против народа</a></strong></p>\n<table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" background=\"img/op.jpg\" bgcolor=\"#0099ff\" colspan=\"2\" width=\"100%\">\n <strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5644\"><font color=\"#ff0000\"><b>БУДНИ ПАРТНЕРОВ </b> </font> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\" \" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><span arial=\"\" avant=\"\" color:=\"\" font-size:=\"\" style=\" font-family:=\"><strong><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5644\">&bull; </a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5968 \"> <b> Преступления Ельцина </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/27/5519970/ \"><b> Країна &quot;Межигір&#39;я&quot; </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5884\"> <b> Ждет ли Украину распад? </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5933 \"> <b> Будни &laquo;ПЕРЕДАСТА&raquo; </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5935 \"> <b> Революция в Украине </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5936 \"> <b> Масоны в Украине </b> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5937 \"><br />\n <b> Национальный манифест </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://russoc.kprf.org/RusVopros.htm\"> <b> КПРФ и Русский вопрос</b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5968 \"> <b> Обвиняется Ельцин </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5995 \"> <b> Курилы России </b> </a></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p>\n</table>', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:eb20fb93a46de2e1972116438ec355db' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6069\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Главное о Евреях </span></strong> </a><br />\n<a href=\"/node/4782\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\">Ерушалми Шмуэль </span></strong></a><a href=\" /node/4909\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Влад Ривлин </span></strong></a><a href=\" /node/4915\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: # ff00ff; font-size: 12pt\">Исраэль Шамир </span></strong></a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5495\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Исраэль Шахак </span></strong></a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6020\"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\">Борис Дубсон </span></strong></a><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6644 \"><br />\n <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Микаэль Каганович </span></strong></a><br />\n &bull;&nbsp;<a href=\"http://blip.tv/worldrevolution-tv/episode-5289225\"> <b> Исраэль-Ишмаэль</b> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5607\"> <b>&nbsp;Россия и капитализм</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4720\"> Кто за евреев и Израиль </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4790\"> Бог наказывает евреев </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4720\"> Евреи против Израиля</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4798\"> Запад - это антилюди</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4914\"> О Мишке меченом и...</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4974 \"> Кавказ - разменная...</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4892\"> Будущее не за элитами</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4987\"> Феминизм - это ширпотреб</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5009 \"> За Руссинию</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4956 \"> О царях и народе </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5012\"> Руки прочь от Пхеньяна! </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5024\"> Израиль и Холокост</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5023\"> Евразия и Революция</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5004 \"> Зараза по имени Запад</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5017\"> Древние иудеи - осново... </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4976\"> Революция - это... </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4929\"> Геноцид по израильски</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4947 \"> Полиция Мира</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4922 \"> Последний бой </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4923 \"> Он и Она </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4924 \"> Наследники юденратов</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4927\"> Нужен ли евреям Израиль </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4928\"> Правда о Холокосте</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4925\"> Израильский расизм </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4910\"> Израильский фашизм</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4926\"> Шоа Бизнес </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4916\"> Сионисты и Гитлер</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.israelshamir.net/ru/pine_and_olive.htm\"> Прелести Святой земли </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.israelshamir.net/ru/politic.htm \"> За демонтаж Израиля</a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/210\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 10pt\">МАТЕРИАЛ&nbsp;<blink> ПО</blink> ТЕМЕ</span></strong></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6413\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\">Евреи и Талмуд&nbsp;</span></strong> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5892\"> <b> Эдуард Ходос </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5871\"> <b> Иудейская битва... </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"/node/5566\"> <b> Катехизис еврея в СССР </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/215 \"> <b> НАТО &ndash; сила сионистов</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5671\"> <b> Планы сионистов </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4773 \"> <b> Жидовское мракобесие </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/231 \"> <b> Цитаты о евреях</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3845\"> Иудохристианство </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/211 \"> Сионисты и масоны </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3835 \"> Страшная тайна евреев </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.vehi.net/berdyaev/sudba.html \"> Судьба еврейства </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.vehi.net/berdyaev/ant1.html \"> Еврейский вопрос </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4446 \"> Ахмадинеджад и сионизм </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4773\"> Жидовское мракобесие </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.lindex.lenin.ru/Est/2670.htm\"> Еврейская мафия </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4105 \"> Смерть преступника </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3859 \"> Ходос о ХАБАДЕ </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4808 \"> Важные евреи Украины </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/159 \"> Дегенераты </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6494 \"> <b> ХОЛОКОСТ </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4629\"> ХАЙЛЬ ИЕГОВА! </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3505\"> &quot;Лицо антифашизма&quot; </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4898\"> Погромы в Турове </a><br />\n &bull; <a href=\"/files/e.hodos_.pdf\"> У Края Могилы. </a><br />\n &bull; <a href=\"/files/efeh.doc\"> Еврейский фашизм </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4019\"> Иуда-наркоман </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4007\"> Хабад против Украины</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3763\"> Еврейский заговор </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3595\"> Еврейские деньги </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3456\"> Преступления евреев </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3444\"> Что такое сионизм? </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3445\"> Сионизм в России</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3294\"> Евреи - офицеры СС</a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3266\"> Союзники России</a><br />\n &bull;<a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/279 \"> &ldquo;Шулхан арух&rdquo; против... </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5035\"> Закон об экстремизме </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5036\"> Это следует знать всем </a><br />\n &bull;<a href=\"/files/germaniy13.pdf\"> Левый марш </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/102/545.htm \"> <b> Сионизм</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/questions-answers/1675.html \"> <b> Они ненавидят Израиль? </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/kabbalah/503.html \"> <b> Богоизбранность евреев</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/israel-and-nations-of-world/3276.html\"> <b> Исчезн. антисемитизма </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.youtube.com/watch?v=F_Ti7ZiiMaE&amp;eurl=http://lj-toys.com/?journalid=4838823&amp;moduleid=158&amp;auth_token=sessionless:1210554000:embedcontent:4838823% \"> <b> Оружие евреев</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/kabbalah/564.html\"> <b> Кто уважает антисемитов? </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/questions-answers/3204.html \"> <b> Дела антисемитов </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/crisis/2575.html\"> <b> Кто рождает антисемитизм</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/questions-answers/2405.html \"> <b> Антисемитами управляют </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/crisis/838.html \"> <b> Антисемит и неандерталец </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/questions-answers/1925.html \"> <b> Избавл. от антисемитов </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.laitman.ru/kabbalah/1191.html \"> <b> Еврейский заговор...</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5227\"> <b> Сионисты и фашисты </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5228\"> <b> Сионизм и Религия</b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5325\"> <b> Сион и масонство </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5247\"><b> Евреи правят Америкой! </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5312\"><b> Звериный оскал фашизма </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5519\"> <b> Еврейский вопрос</b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5520\"> <b> Что такое еврей</b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5521\"> <b> &laquo;Еврейские таланты&raquo; </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5522 \"> <b> Израиль и Запад </b></a><br />\n &bull;<a href=\"/node/5529 \"> <b> Иудейский вопрос </b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5530 \"> <b> Книга Кагала</b></a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5691 \"> <b> Сионистский фашизм </b> </a><br />\n &bull;<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5692 \"> <b> Про еврейский фашизм </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5932 \"> <b> Еврейские темы </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6461\"> <b> Евреи-выкресты </b> </a><br />\n &bull; <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6458\"> <b>&nbsp;Сионисты и масоны</b></a><br />\n <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6618\"><strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 12pt\">Все о сионистах&nbsp;</span></strong> </a> <a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/247 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"><br />\n Угроза человечеству </span></strong> </a> <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5999 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"><br />\n Страх на Гайдпарке </span></strong> </a> <a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/247 \"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\"><br />\n Еврейская мафия </span></strong> </a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0138bfb7d1bd3efb5ed316a709ae760a' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6589\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 12pt\"> Читай Сенченко </span></strong> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5549\"> <b> Православный календарь</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4021/\"> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #ff0000; font-size: 11pt\"> Читай Пикалова</span></strong> </a><br />\n<strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #0000ff; font-size: 11pt\"> •<a href=\"/node/4748\"> <b>Читай Соломатина</b> </a></span></strong><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6306\"> <b> Вред от Савика Шустера </b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/252\"> <b> Славянские иуды </b></a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4850 \"> <b> Закон возврата зла</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/5161\"> <b> Наш Ангел Хранитель</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4276\"> Как делаются фальшивки</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/165\"> Грузинская агрессия</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4864 \"> Бог наказал Качинского</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4884 \"> Катынь-2</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4642 \"> Пенсионные войны </a><br />\n• <a href=\"/node/5246\">Как убивали СССР</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4860 \"> Как Крым стал русским</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4836 \"> Турция хочет Крым </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4949 \"> Нужен новый Сталин</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4275\"> Оболганная война </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4281\"> Вранье дегенератов</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4296\"> Лжесвидетель</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4300 \"> Тайна 22 июня</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4285 \"> Правда о штрафбатах</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4823\"> Что погубит Украину </a><br />\n•<a href=\"/files/mog.doc\"> Мифы о голодоморе </a><br />\n•<a href=\"/files/cdiv.doc\"> Цивилизация Добра </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/260\"> Мифы украинства </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4959\"> Правда и мифы в жизни </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4861\"> Советский ракетчик </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4895\"> «Наследие» чудовища </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/212\"> НАТО – сионисты и... </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/247\"> Угроза человечеству </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4842\"> Закат Галиции </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4759\"> Галицкая зрада Украины </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4760 \"> \"Великие украинцы\" </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4777\"> «Крестоносцы» Галиции </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4737\"> Ведьма фашистов </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4775\"> Легион Бандеры </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4272\"> Список врагов Украины </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4301\"> ОУН, УПА и евреи </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4303 \"> ОУН (Б) и евреи </a><br />\n•<a href=\"/node/5322\"> <b> Преступления ОУН-УПА</b> </a><br />\n•<a href=\"/node/5369\"> <b> «Нахтигаль» и «Роланд» </b></a><br />\n•<a href=\"http://zerkalov.org.ua/node/5033\"> <b> Бандитизм ОУН-УПА</b> </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4302\"> Уничтожение ОУН евреев </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3731\"> Крым будет...безлюдным </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4732 \"> Антифашисты о Бандере </a><br />\n•<a href=\"http://odnarodyna.ru/\"> Одна родина</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3254 \"> Фашизм в Украине </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3225\"> Нация воров </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3229\"> Угроза от Филарета</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3219 \"> За нами народ </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3255\"> Украинская трагедия</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3181\"> Народ к побегу готов</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2870 \"> Истину не закопать </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/2867 \"> Галицкий геноцид</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/4744\"> Белая книга Севастополя</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3206 \"> Мовнюки</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3210 \"> Ложь, стыд, обман... </a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3211 \"> Тупеющая Америка</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/3208 \"> Скопище извращенцев</a><br />\n•<a href=\"http://www.zerkalov.org.ua/node/6672\"> Наци под флагом Гитлера </a><br />\n• <a href=\"/node/5248\">Единство Украины–утопия </a><br />\n•<a href=\"/node/5249\"> Маневры Украины </a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2538 \"> <b> Русские украинцы </b> </a><br />\n• <a href=\"http://www.zerkalov.org/node/2538 \"> <b> Украинские русские </b> </a><br />\n•<a href=\"/node/5371\"> <b> Тюрьма народов!?</b></a><br />\n•<a href=\"/node/5504\"> <b> Евреи Рабиновича </b></a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:24d78cfe5dd88e48605941a778ec6392' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://kievskarus.ucoz.ru/news/2008-11-21-69/\"> <center> <img src=\"/files/1-.gif\"align= /> </center> </a></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:bf65b0da707f45eee1a4b1a7eed00bc4' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'siteog_zerkorgua'@'91.206.200.113' for table 'cache_filter' query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&nbsp;</p>\n<p><center></center></p>\n<p class=\"rteright\"><a href=\"http://www.zerkalov.org.ua\" target=\"_blank\"> <img alt=\"Дмитрий Зеркалов\" border=\"2\" src=\"http://www.zerkalov.org.ua/files/banner5.gif\" /></a><textarea cols=\"65\" name=\"textpole\" rows=\"2\">&lt;a data-cke-saved-href=&quot;http://www.zerkalov.org.ua&quot; href=&quot;http://www.zerkalov.org.ua&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img data-cke-saved-src=&quot;http://www.zerkalov.org.ua/files/banner5.gif&quot; src=&quot;http://www.zerkalov.org.ua/files/banner5.gif&quot; border=&quot;2&quot; alt=&quot;Дмитрий Зеркалов&quot;/&gt; &lt;/a&gt;</textarea></p>\n<p></p>\n<p><marquee> <strong><span style=\"font-family: arial black,avant garde; color: #000000; font-size: 12pt\"> <a href=\"http://zerkalov.org/node/2801\"> Тигипко: &laquo;Власть &ndash; это не владение заводами, морями, пароходами, а эффективное управление чужой &laquo;государственной&raquo; собственностью в свою пользу под крышей Президента.&raquo; </a></span></strong> </marquee></p>\n', created = 1519132534, expire = 1519218934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5d7dd30844bdcc504d63fdcfd7bb5ea4' in /home/siteog/zerkalov.org.ua/www/includes/cache.inc on line 112.

К оглавлению
Украина сегодня: статистическая информация • РУС УКР ENG
Вся нижеперечисленная информация • Здесь

Макроекономічні показники

Доповідь "Про соціально-економічне становище України" (щомісячна інформація)

Основні показники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація)

Соціально-економічний розвиток України (щомісячна інформація)

Національні рахунки

Випуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт (щомісячна інформація)

Валовий внутрішній продукт (щоквартальні показники)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (щоквартальні показники)

Валовий внутрішній продукт (1990-2008рр.)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2000-2008рр.)

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності (2001-2008рр.)

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу (2000-2008рр.)

Національні рахунки (1990-2008рр.)

Зведені національні рахунки (2000-2007рр.)

Національні рахунки інституційних секторів економіки

Валовий регіональний продукт (2004-2008рр.)

Статистичний бюлетень "Національні рахунки України за 2006 рік"

Методологічні пояснення до розділу "Національні рахунки України"

Таблиця "витрати-випуск" (в цінах споживачів)

Методологічні принципи побудови таблиці "Витрати – випуск"

Таблиця "витрати-випуск" за 2005 рік за розширеною програмою

Аналітичні матеріали до таблиці "витрати-випуск" за 2005 рік за розширеною програмою

Таблиця "витрати-випуск" в цінах споживачів за 2005 рік

Програма міжнародних зіставлень

Промисловість

Індекси промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за період з початку року (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності (щомісячна інформація)

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2001-2008рр.

Виробництво основних видів промислової продукції (1990-2008рр.)

Індекси промислової продукції (2000-2008рр.)

Основні показники розвитку промисловості (2000-2008рр.)

Методологічні пояснення

Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води

Електробаланс (2001-2008рр.)

Окремі техніко-економічні показники роботи газопостачальних підприємств

Окремі техніко-економічні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж

Окремі техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопровідних мереж

Забезпеченість населених пунктів водою та газом (2001-2008рр.)

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарського виробництва (щомісячна інформація)

Поголів'я худоби та птиці (щомісячна інформація)

Виробництво основних продуктів тваринництва (щомісячна інформація)

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Рослинництво (1990-2008рр.)

Тваринництво (1990-2008рр.)

Зведені показники (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Рибне господарство (1995-2008рр.)

Методологічні пояснення

Інвестиції та будівельна діяльність

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники)

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2000-2008рр.)

Капітальні інвестиції (2002-2007рр.)

Інвестиції в основний капітал (1990-2007рр.)

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1990-2008рр.)

Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)

Введення в експлуатацію житла (1980-2008рр.)

Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (1990-2008рр.)

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності (2000-2008рр.)

Основні показники будівництва (2000-2007рр.)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (2004-2009рр.)

Методологічні пояснення

Житловий фонд

Житловий фонд (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Наука та інновації

Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники)

Інноваційна діяльність промислових підприємств (щоквартальні показники)

Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Аналітичні матеріали

Обстеження потенціалу виробництва високотехнологічної промислової продукції за період 2005-2007рр.

Транспорт і зв'язок

Вантажні перевезення (щомісячна інформація)

Транзитні перевезення вантажів (квартальна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Відправлення вантажів залізничним транспортом (щомісячна інформація)

Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів і причалів з обробки вантажів (щомісячна інформація)

Засоби телефонізації (квартальна інформація)

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (щомісячна інформація)

Абоненти зв'язку (квартальна інформація)

Транспорт (1980-2008рр.)

Зв'язок (1980-2008рр.)

Методологічні пояснення

Структурні зміни в економіці

Реформування власності

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах, що змінили форму власності (1996-2003рр.)

Кількість відкритих акціонерних товариств за відсотком приватизованого майна (на початок 1999-2006рр.)

Методологічні пояснення до розділу "Реформування власності"

Структура операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) у розрізі основних видів економічної діяльності

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності (щоквартальні показники)

Основні показники розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності

Основні показники діяльності малих підприємств

Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності

Основні показники розвитку суб'єктів малого підприємництва за видами економічної діяльності

Основні показники розвитку суб'єктів малого підприємництва за регіонамиі

Основні показники розвитку малих підприємств (1991-2008рр.)

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2006 роках

Методологічні пояснення

Кількість бірж (щоквартальні показники)

Кількість бірж (на початок 1992-2007рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальні показники)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (1995-2006рр.)

Зовнішньоекономічна діяльність

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами (щомісячна інформація)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами (щоквартальні показники)

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за країнами світу

Щомісячні обсяги експорту-імпорту товарів за товарною номенклатурою

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (щомісячна інформація)

Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС

Експорт-імпорт послуг за країнами світу

Зовнішня торгівля послугами (щоквартальні показники)

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами (щоквартальна інформація)

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС

Прямі іноземні інвестиції в Україну (щоквартальні показники)

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу (щоквартальні показники)

Динаміка експорту-імпорту послуг за країнами світу (2005-2008 рр.)

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2008рр.)

Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС

Прямі інвестиції з України в країни ЄС

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2008рр.)

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1994-2008рр.)

Прямі інвестиції (на початок 1995-2009рр.)

Методологічні пояснення

Споживчий ринок

Структура оптового товарообороту (2005-2008рр.)

Роздрібний товарооборот

Обсяги обороту роздрібної торгівлі

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (щомісячна інформація)

Торгівля (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Ціни і тарифи 06.01.2010

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця та до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін (індекс інфляції)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1993-2009рр. (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1992-2009рр. (до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2009рр. (рік до попереднього року)06.01.2010

Індекси споживчих цін у 1991-2007рр. (грудень до грудня попереднього року та рік до попереднього року)

Вагова структура для розрахунку ІСЦ

Споживчий набір товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ

Посібник для користувачів

Базовий індекс споживчих цін (до попереднього місяця та грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного місяця попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього кварталу)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного кварталу попереднього року06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2009рр. (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників промислової продукції у 2003-2009рр. (до попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін виробників за галузями промисловості у 1991-2001рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до попереднього кварталу)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд (до грудня попереднього року) 06.01.2010

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2004-2008рр. (до попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд у 2003-2008рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій 06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до попереднього місяця)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного місяця попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до відповідного періоду попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій (до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2003-2009рр. (до попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2002-2009рр. (грудень до грудня попереднього року)06.01.2010

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекс тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2002–2008рр. (IV квартал до ІV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2003–2008рр. (до попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до попереднього кварталу)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами (до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2003-2008рр. (IV квартал до IV кварталу попереднього року)

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами у 2004-2008рр. (до попереднього року)

Методологічні пояснення

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)(1996-2008рр.)

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати діяльності підприємств

Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати діяльності підприємств за регіонами

Фінансові результати діяльності малих підприємств

Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати діяльності малих підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати діяльності малих підприємств за регіонами

Чистий прибуток (збиток) підприємств

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової діяльності

Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Необоротні активи за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Оборотні активи

Оборотні активи за видами економічної діяльності

Оборотні активи за видами промислової діяльності

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами економічної діяльності

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами промислової діяльності
Власний капітал за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання за видами промислової діяльності

Показники діяльності банківської системи України за даними Національного банку України (2000-2008рр.)

Зведений бюджет України за даними Державного Казначейства України (1992-2008рр.)

Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Методологічні пояснення

Витрати та ресурси домогосподарств

Характеристика домогосподарств (1999-2008рр.)

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2008рр.)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2008рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2008рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2008рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2008рр.)

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (2000-2008рр.)

Методологічні пояснення

Стандартні звіти щодо якості результатів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Звіти з якості результатів обстеження умов життя домогосподарств

Підсумковий звіт з якості даних опитування домогосподарств щодо наявності товарів тривалого користування у 2008 році

Аналітичні матеріали та доповіді

Доповідь "Витрати і ресурси домогосподарств України" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2009 році"

Доповідь "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2008 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2008 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Доповідь "Наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування (за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств)"

Доходи населення

Доходи населення

Доходи та витрати населення (квартальна інформація)

Доходи та витрати населення за рiк

Наявний доход населення (квартальна інформація)

Доходи та витрати населення (2002-2008рр,)

Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата за видами промислової діяльності за період з початку року

Середня заробітна плата за видами промислової діяльності за місяць

Середньомісячна заробітна плата працівників за регіонами за період з початку року

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (1995-2008рр.)

Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами (щомісячна інформація)

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940-1994рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2008рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами у 1995-2008рр.

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у 1995-2008рр.

Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах (на початок 1997-2009рр.)

Методологічні пояснення

Ринок праці

Основні показники ринку праці (2000-2008рр.)

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Економічна активність населення за матеріалами вибіркових обстежень (річні дані)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2008 році

Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2008 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості у 2000-2008рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2008рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2008рр.

Склад економічно неактивного населення у 2000-2008рр.

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (щомісячні дані)

Попит та пропозиція робочої сили

Зареєстроване безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (квартальні дані)

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості

Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (річні дані)

Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 1999-2008рр.

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 1999-2008рр.

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.

Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на вільні робочі місця за професійними групами у 1999-2008рр.

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю в 1999-2008рр.

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2008рр.

Доповідь "Статистично аналітичний огляд стану ринку праці"

Основні статистичні показники зі статистики праці у 1992-2005рр.

Методологічні пояснення

Демографічна ситуація

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (щомісячна інформація)

Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах

Населення (1990-2009рр.)

Методологічні пояснення

Охорона здоров'я

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2009рр.)

Заклади охорони здоров’я (1990-2008)

Медичні кадри (1990-2008)

Захворюваність населення (1990-2008)

Методологічні пояснення

Соціальне забезпечення

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1991-2009рр.)

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2008рр.)

Доповідь "Соціально-економічна захищеність населення України" (за матеріалами вибіркового обстеження)

Методологічні пояснення

Освіта

Дошкільні заклади (1990-2008рр.)

Загальноосвітні навчальні заклади (1990-2009рр.)

Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2008рр.)

Вищі навчальні заклади (1990-2009рр.)

Методологічні пояснення

Туризм в Україні

Готелі (1995-2006рр.)

Туристичні потоки (2000-2008рр.)

В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули у 2008 році

Методологічні пояснення

Культура

Культура (1990-2008рр.)

Школи естетичного виховання (1990-2009рр.)

Виставкова діяльність (2005-2008рр.)

Методологічні пояснення

Навколишнє середовище

Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпекм (1994-2008рр.)

Динаміка основних показників використання та охорони водних ресурсів (1990-2008рр.)

Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2008рр.)

Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2008рр.)

Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2008 році

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (квартальна інформація)

Методологічні пояснення

Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів

Використання вторинної сировини і відходів виробництва на підприємствах та організаціях України

Утворення і використання вторинної сировини і відходів виробництва за регіонами

Утворення і використання брухту і відходів чорних та кольорових металів за регіонами

Аналітичні матеріали та доповіді

Аналітична доповідь "Довкілля України у 2008 році"

Правопорушення

Правопорушення (1990-2008рр.)

Методологічні пояснення

Соціально-економічне становище регіонів України 11.01.2010

Соціально-економічний розвиток регіонів України 05.01.2010

Промисловість (щомісячна інформація)

Сільське господарство (щомісячна інформація)

Рибне господарство (щомісячна інформація)

Інвестиційна та будівельна діяльність (щомісячна інформація)

Обсяги експорту-імпорту товарів і послуг

Споживчий ринок (щомісячна інформація)

Ціни і тарифи 11.01.2010

Фінанси

Доходи населення

Заробітна плата та стан її виплати (щомісячна інформація)

Ринок праці

Демографічна ситуація (щомісячна інформація)

Навколишнє природне середовище

Утворення і використання вторинної сировини та брухту і відходів

Інтерактивні електронні статистичні карти

Соціально-економічне становище країн СНД

Основні соціально-економічні показники країн СНД (щомісячна інформація)

Проблемы безопасности

 

Дмитрий Зеркалов

Тигипко: «Власть – это не владение заводами, морями, пароходами, а эффективное управление чужой «государственной» собственностью в свою пользу под крышей Президента.»