Закон України 2756-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

К началу

Документ с системным номером 2756-17. Внесены изменения в 65 законов.

2756-VI від 02.12.2010 «Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України»

ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ ДО ЯКИХ ВНЕСЕНО ЗМІНИ

1. У Цивільному кодексі України (435-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

3. Частину четверту статті 212 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

4. У Кримінально-процесуальному кодексі України (1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

5. У Лісовому кодексі України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

6. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

7. У Водному кодексі України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

8. У Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ) від 8 липня 2010 року:

9. Кодекс адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити статтею 183-3 такого змісту:

10. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 із наступними змінами):

11. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2005 р., NN 17-19, ст. 264; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року N 2457-VI) ( 2457-17 ):

12. У Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197):

13. У статті 2 та частині першій статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" (2862-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) слова "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" виключити.

14. Частину дев'яту статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2006 р., N 12, ст. 100; 2010 р., N 29, ст. 392) доповнити словами "та органам державної податкової служби - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України ( 2755-17 )".

15. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2003 р., N 10-11, ст. 87; із змінами, внесеними Законом України від 23 вересня 2010 року N 2562-VI) ( 2562-17 ):

16. У статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" ( 1212-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260) слова "які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) замінити словами "які сплатили збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

17. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

18. Статтю 31 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (2918-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2010 року N 2479-VI) ( 2479-17 ) виключити.

19. У Законі України "Про гастрольні заходи в Україні" ( 1115-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 56):

20. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

21. У Законі України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2010 року N 2480-VI) ( 2480-17 ):

22. У Законі України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст. 140; 2010 р., N 10, ст. 107):

23. У статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2008 р., N 52, ст. 394):

24. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

25. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 1, ст. 23):

26. У Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 182):

27. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 із наступними змінами):

28. Статтю 9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" ( 2398-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) доповнити частиною сьомою такого змісту:

29. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

30. У Законі України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33, ст. 440):

31. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

32. Частину восьму статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232) після слів "у випадках, передбачених" доповнити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та".

33. Частину третю статті 32 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81) доповнити словами "(усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, -
протягом трьох років з дня здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом сімдесяти років)".

34. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2000 р., N 27, ст. 213; 2002 р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 28, ст. 214; 2004 р., N 11, ст. 141, N 32, ст. 394; 2005 р., N 33, ст. 429; 2010 р., N 37, ст. 496; із змінами, внесеними Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI) ( 2592-17 ):

35. Абзац третій частини другої статті 22 Закону України "Про державну статистику" (2614-12) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2009 р., N 30, ст. 416) викласти в такій редакції:

36. Абзац четвертий частини першої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "органів державної податкової служби".

37. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року N 2467-VI) ( 2467-17 ) після слів "податкового законодавства" доповнити словами "та касових операцій".

38. У розділі XI Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508; 2009 р., NN 32-37, ст. 484):

39. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року N 2457-VI) ( 2457-17 ):

40. Абзац третій пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.

41. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" ( 1447-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 43, ст. 638) виключити.

42. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252):

43. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1996 р., N 3, ст. 11; 2007 р., N 8, ст. 62):

44. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 6, ст. 45):

45. У частині п'ятнадцятій статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233) слова "без сплати податку" виключити.

46. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-43, ст. 529):

47. Частини четверту і п'яту статті 19 та статтю 23 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 26, ст. 281; 2005 р., N 16, ст. 259) виключити.

48. Пункт 18 частини першої статті 12, пункт 23 частини першої статті 13, пункт 17 частини першої статті 14, пункт 19 частини першої статті 15 та пункт 2 статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263) викласти в такій редакції:

49. Абзаци перший та другий частини другої статті 22 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434) замінити одним абзацом такого змісту:

50. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10-11, ст. 137):

51. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2; 2007 р., N 9, ст. 68) слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України" ( 2755-17 ).

52. Пункт 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

53. У частині першій статті 2 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110) цифри "2011" замінити цифрами "2012".

54. Пункт 4 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2005 р., N 10, ст. 187) доповнити реченням такого змісту: "Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом".

55. Статтю 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209) після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

56. Статтю 13 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) викласти в такій редакції:

57. Текст статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) викласти в такій редакції:

58. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) викласти в такій редакції:

59. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449; 2007 р., N 28, ст. 383):

60. У Законі України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21, ст. 291):

61. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ) від 7 жовтня 2010 року:

62. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491):

63. Пункт 6 частини другої статті 29 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146) викласти в такій редакції:

64. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342; 2001 р., N 9, ст. 39):

65. В абзаці другому частини першої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" (2163-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) слова "декларацію про доходи" замінити словами "довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)".