Д Е П У Т А Т С Ь К И Й З А П И Т. Юрій Кармазін вимагає від влади зупинить обкрадання пенсіонерів

Пенсионные войны. Из зала суда

Д Е П У Т А Т С Ь К И Й З А П И Т. Юрій Кармазін вимагає від влади зупинить обкрадання пенсіонерів. (в формате .doc)

Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.
Генеральному прокурору України
Пшонці В.П.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
Карпачовій Н.І.
Голові Пенсійного фонду України
Зайчуку Б.О.
Голові Федерації професійних спілок України
Харі В.Г.

Щодо вжиття невідкладних заходів реагування стосовно скасування розпорядження Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій», оформленого спільним листом, внаслідок виконання якого державою фактично викрадається у працюючих пенсіонерів від 200 до 1000 грн. щомісячно, вжиття заходів з відновлення порушених конституційних прав вказаних громадян, усунення порушень вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та приведення у відповідність до його положень порядку перерахунку пенсій, забезпечення неухильного виконання обов’язку держави щодо соціального захисту населення.

Д Е П У Т А Т С Ь К И Й З А П И Т
в порядку ст. 15 Закону України “Про статус народного депутата України”

Шановні Миколо Яновичу, Вікторе Павловичу, Ніно Іванівно, Борисе Олександровичу та Василю Георгійовичу!

На сьогоднішній день проблема перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, які подавали заяви на перерахунок пенсій у 2009 та 2010 роках, набула масового характеру. У зв’язку з цим до мене, як до народного депутата України, із численними скаргами звертаються громадяни України – пенсіонери стосовно грубого порушення Міністерством праці та соціальної політики України і Пенсійним фондом України їхніх конституційних прав, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян».

Так, протягом 2009—2010 років спостерігається грубе порушення органами Пенсійного фонду України порядку перерахунку пенсій, що встановлений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (далі — Постанова). Зокрема, наголошую на тому, що як в 2009, так і в 2010 році під час проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам пенсійними органами застосовується показник середньої заробітної плати в Україні не за останній календарний рік, а за 2007 рік, що становить 1197,91 грн. Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» має застосовуватися показник середньої заробітної плати попереднього року. За 2008 рік він складає 1573,99 грн., а за 2009 — 1650, 43 грн. В даному випадку чітко проглядається факт масового обкрадання працюючих пенсіонерів, які в результаті протизаконних дій Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної політики щомісяця недоотримують від 200 до 1 000 гривень чесно заробленої пенсії.

Такі дії двох відомств ґрунтуються на розпорядженні Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01, яке не зареєстроване у Міністерстві юстиції України, хоча не лише впливає на права і свободи громадян, а й обмежує їх, в якому вони вирішили на власний розсуд тлумачити українське законодавство. А саме, розпорядженням визначається порядок застосування ч. 4 ст. 40 і ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що полягає у встановленні для працюючих пенсіонерів бази для проведення перерахунку пенсії за 2007 рік, а не за рік який передує року звернення, як це чітко визначено в статтях 40 та 42 Закону та Постанові.

У рішенні Конституційного Суду України від 11.10.2005 в № 1-21/2005 зазначено, що: «Зміст прав і свобод людини – це умови й засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування й розвитку. Обсяг прав людини – це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням».

Звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України, п. 2 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 № 121/2001, та п. 2 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.07.2000 № 1035/2000, Міністерство праці та соціальної політики і Пенсійний фонд у своїй діяльності зобов’язані керуватися Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеними Положеннями.

Фактично вказаний лист встановив нову норму права та містить розпорядження щодо перерахунку пенсії, що суперечить самій правовій природі таких актів органів державної влади, які повинні носити роз’яснюючий характер стосовно застосування існуючих законодавчих норм. Більше того, його зміст суперечить ст. ст. 6, 19, 22 Конституції України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанові Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», а тому проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам відповідно до нього є незаконним й таким, що порушує право громадян на соціальне забезпечення.

Законодавчо визначене право громадян України на пенсійне забезпечення, яке включає в себе призначення, отримання та перерахування пенсії є органічною складовою конституційного права громадян на соціальний захист, визначеного ст. 46 Конституції України: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, … старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення …».

Проте, схоже, окремим органам державної влади Конституція України – не указ і обов’язки діяти лише відповідно до Закону та на підставі Закону їх не стосується.

Аналізуючи дії органів Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної політики протягом 2009—2010 років, є підстави вважати, що для органів державної влади вищевказане розпорядження має вищу юридичну силу, ніж Закон та Постанова, яка підтверджує застосування при перерахунку пенсії показника середньої заробітної плати в Україні саме за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії (р. 11, п.п. 3 Постанови). Це суперечить не лише Конституції України, а й здоровому глузду.

Коригування заробітку шляхом множення коефіцієнта заробітку на показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахуванням пенсії, проводиться з метою осучаснення раніше отриманого заробітку. Тому, якщо для перерахунку пенсії подається заробітна плата за 2009 рік і за певні місяці 2010 року, то коригувати цю заробітну плату на показник середньої заробітної плати за 2007 рік є вкрай нелогічним. Як наслідок, в цьому році ми маємо велику кількість ошуканих пенсіонерів, яким виплатили значно менше коштів, ніж це передбачено законодавством України.

Звертаю Вашу увагу на те, що у 2005—2008 роках для перерахунку пенсій відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону органами Пенсійного фонду застосовувався показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. При цьому, будь-яких різних тлумачень щодо застосування такого порядку не виникало. Тому, вважаю, що своїми діями Міністерство праці та соціальної політики України і Пенсійний фонд України незаконно змінили діючий порядок і істотно обмежили конституційні права працюючих пенсіонерів. Адже, пенсіонерам, які у 2010 році подали документи на призначення пенсії, застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, а пенсіонерам, які подали заяву у тому ж році на перерахунок пенсії, враховується показник заробітної плати за 2007 рік.

Таким чином, розпорядження Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01, що оформлене як лист, є незаконним й таким, що грубо порушує ст. 6, 19, 22 Конституції України та конституційні права працюючих пенсіонерів на право власності та соціальне забезпечення. Крім того, даний документ порушує принципи справедливості та рівності громадян перед законом, не забезпечує осучаснення заробітку пенсіонера при перерахунку пенсії, призводить до її зниження та зменшує захищеність в умовах постійного зростання цін на товари та послуги.

Міністерство юстиції цілком закономірно відреагувало на цей документ у своєму листі до зазначених державних органів, зазначивши, зокрема, що «...встановлення нових правових норм листами є порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у зв'язку з цим вони підлягають негайному відкликанню з місць застосування та скасуванню». Однак у нашій правовій та демократичній державі, на жаль, офіційна позиція Мін'юсту не є визначальною. Дотепер лист не відкликаний та не скасований, обкрадання пенсіонерів продовжується.

Крім того, Пенсійним фондом України і Міністерством праці та соціальної політики України не вжито жодних заходів реагування на протест Генерального прокурора України від 12.06.2009, подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12.11.2009 № 1-2860/34.3-С132861.09/16-23, звернення Голови Федерації профспілок України від 26.03.2009 р. № 04/01-16/630 та численні звернення пенсіонерів щодо усунення незаконних дій в частині проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Слід звернути увагу й на те, що у своїх листах-відповідях на численні звернення пенсіонерів Пенсійний фонд України посилається на Закон України «Про державний бюджет України на 2008 рік», яким було внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Проте, хочу зазначити, що ці зміни діяли до 31 грудня 2008 року, тобто у 2009 та 2010 роках під час проведення перерахунку пенсії повинен бути застосований порядок, передбачений Законом та Постановою. До того ж зміни, які були внесенні Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» до Закону були визнанні неконституційними та скасовані рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-РП/2008. Однак, у своєму спільному розпорядженні Міністерство праці та соціальної політики і Пенсійний фонд вказують, що: «…рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. зміни, що були внесені до статей 40, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення зазначеного вище показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку пенсій були визнані неконституційними, однак рішення щодо відновлення дії зазначеної норми в попередній редакції не приймалося».

Однак, такі дії органів Пенсійного фонду є неправомірними з наступних підстав: не враховано повноваження Конституційного Суду України, визначені Конституцією та Законом України «Про Конституційний Суд України»; ігноруються норми Конституції щодо правових наслідків прийняття рішень КСУ про визнання неконституційними законів України, або їх окремих положень. Так, ч. 2 ст. 152 Конституції чітко визначає, що закони, визнанні неконституційними, втрачають свою чинність з моменту прийняття КСУ рішення про їх неконституційність. Це означає, що, якщо зміни до закону втратили чинність, то автоматично відновлюється попередня редакція закону і ніяких додаткових рішень (КСУ, Верховної Ради України, Президента України, КМУ, чи будь-якого іншого органу) не потрібно, щоб відновити дію попередньої редакції закону чи його окремих статей.

Як наслідок, тисячі пенсіонерів змушені звертатися до судових органів влади для вирішення даного питання. І, як свідчить практика, суди приймають рішення на їх користь. Проте досить часто такі рішення, всупереч ст. 124 та п. 9 ст. 129 Конституції України, не виконуються органами пенсійного забезпечення, так як видатки на зазначені цілі не передбачаються Законом України про Державний бюджет.

У зв’язку з цим, звертаю Вашу увагу на необхідність термінового врегулювання зазначеної проблеми та припинення практики знущання над пенсіонерами, відправляючи їх до різних судових інстанцій.

На підставі вищенаведеного, наголошую, що вказане розпорядження суперечить Конституції України та чинному законодавству України, яким регламентується порядок перерахунку пенсії, а тому не може бути взято до уваги під час проведення перерахунку пенсії працюючого пенсіонера.

Також, хочу констатувати той факт, що зазначені центральні органи виконавчої влади, керуючись вказаним розпорядженням, вчиняють дії, що суперечать вимогам ч. 2 ст. 19 та ч. 3 ст. 22 Конституції України, згідно з якими органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У рішенні Конституційного Суду України від 11.10.2005 в № 1-21/2005 роз’яснюється: «Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. Звуження обсягу прав і свобод – це зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу, розміру або кількості благ, чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики».

На жаль, мушу наголосити на тому, що в разі подальшої бездіяльності органів державної влади з приводу зазначеного вище пенсіонери ніколи не отримають належного рівня соціального захисту. Це в свою чергу підриває авторитет органів державної влади серед населення та авторитет нашої держави на міжнародній арені. Адже стаття 22 Конституції України визначає, що права і свободи людини гарантовані і не можуть бути скасованими. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», —

П Р О Ш У:

Прем’єр-міністра України:
1. Скасувати розпорядження Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України «Щодо проведення перерахунку пенсій» від 11.03.2009 № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01, оформлене спільним листом, зміст якого не відповідає вимогам Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян».

2. Привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України в сфері пенсійного забезпечення громадян у відповідність до Конституції України та законів України. Під час розробки нормативних актів неухильно керуватися положеннями Конституції України, зокрема ст. 22, яка не допускає звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод громадян, у тому числі права на соціальний захист.

3. Передбачити в Державному бюджеті України на 2011 рік фінансування всього комплексу заходів, пов’язаних з соціальним захистом громадян в обсягах, не менших, ніж передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також видатки на погашення заборгованості за минулі роки за рішеннями судів.

4. Вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав пенсіонерів та виплати недоплачених сум пенсій громадянам України.

Генерального прокурора України:
1. Внести протест до Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України стосовно скасування спільного розпорядження зазначених відомств від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій» № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01 для відновлення порушених конституційних прав працюючих пенсіонерів.

2. Доручити прокурорам областей, міст та районів проведення перевірки фактів законності дій органів Пенсійного фонду України під час проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерами, що призвело до недоотримання громадянами від 200 до 1000 грн. щомісячно та, за наявності підстав, негайно прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України та притягнути винних до встановленої законодавством відповідальності.

3. Вжити невідкладних заходів реагування для відновлення порушених конституційних прав працюючих пенсіонерів з метою недопущення подальшого порушення Конституції та законів України Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Порушити провадження та організувати перевірку фактів грубого порушення Міністерством праці та соціальної політики України і Пенсійним фондом України конституційних прав працюючих пенсіонерів на соціальний захист, що підриває авторитет органів державної влади серед населення та авторитет держави на міжнародній арені.

2. Направити на розгляд Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України відповідне подання про усунення порушень Конституції та законів України з метою відновлення прав працюючих пенсіонерів.

3. Вжити відповідних заходів щодо недопущення в майбутньому порушення конституційних прав громадян України.

Голову Пенсійного фонду України:
1. Прийняти рішення про скасування розпорядження, оформленого спільним листом, Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій» № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01, виконання якого призвело до фактичного обкрадання працюючих пенсіонерів.

2. Доручити обласним, міським та районним управлінням Пенсійного фонду проведення перевірки щодо правильності застосування законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам та притягнути винних осіб до встановленої чинним законодавством відповідальності.

3. Забезпечити неухильне додержання органами Пенсійного фонду України, підприємствами, установами й організаціями Конституції України та законодавства про пенсійне забезпечення з метою недопущення подальшого порушення прав українських пенсіонерів.

Голову Федерації професійних спілок України:
В межах наданих повноважень вжити невідкладних заходів реагування для захисту порушених конституційних прав працюючих пенсіонерів під час проведення перерахунку пенсії відповідно до розпорядження Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України, що призвело до зменшення пенсійних виплат громадян на суму від 200 до 1000 грн.

Про вжиті заходи та прийняті рішення повідомити мене у встановлений законодавством термін.
При наданні відповіді прошу вказувати вихідний номер та дату даного депутатського запиту.

З повагою, Юрій КАРМАЗІН
17.12.2010 р.